Energi1 crop.png

Energi og Tørkeklubben med vellykket webinar

Energi og Tørkeklubben arbeider for økt engasjement og kunnskap innen tørking av trelast. Klubben, som organiserer tørkeoperatører ved norske sagbruk, har de siste årene opplevd økt aktivitet og oppslutning.

Kurs og studieturer har vært viktige aktiviteter, men som en følge av gjeldende smittetiltak har Energi og Tørkeklubben nå blitt digital.

Komplett team

I regi av Treteknisk, som er sekretariat i klubben, ble det nylig arrangert et webinar med god oppslutning. Webinaret foregikk på Teams, og tørkeoperatører landet rundt har god kontroll på den digitale kommunikasjonsteknologien.
- Vi er glade for å kunne opprettholde aktiviteten i klubben på tross av korona-tiltak, kunne Per Skogstad ved Treteknisk fortelle.

Strøm fra bark og flis

Forsker Henning Horn innledet webinaret med å fortelle om et forbedringsprosjekt for tørkeprosesser hvor trelasttruckene får installert vektmålene som vil bukes til å estimere startfuktigheten til trelasten. Dette vil kunne bedre tørkeresultatet slik at kvaliteten på produktene økes og at det kan spares energi.

Horn fortalte også om utvikling av teknologi som gjør det mulig å produsere egen strøm av bark og flis. Prinsippet, som har betegnelsen ORC (Organic Rankine Cycle), utnytter energiforskjellen mellom varmt og kaldt vann til å produsere elektrisk strøm.

Valutec med nyheter

Valutec, den svenske leverandøren av tørkeanlegg, er i Norge representert av Fønhus Maskin. Fønhus holdt et lengre innlegg om nyheter, og kunne presentere en ny medarbeider, Rolf Andreas Wallin, som skal betjene norske sagbruk med tørketeknologi fra svenske Valutec.

Valutec kunne også fortelle at de nå jobber med å tilpasse seg ny en EU-forordning som omhandler elmotorers energieffektivitet. Direktivet har medført at Valutec bytter leverandør av elektriske motorer. Hensikten er å øke virkningsgraden for dermed å redusere energiforbruket. I Sverige utgjør elforbruk i motorer 40 % av forbruket i industrien.  Gjennom EØS-avtalen kan vi forvente at dette også får innvirkning på norsk lovgivning.

Knut Amund Skatvedt

Publisert 8. mars 2021