IMG_20210521_093131.jpg

Energi og Tørkeklubben vil jobbe med tørkedata for å bedre kvaliteten på trelast

I fagnettverket Energi og Tørkeklubben har aktivitetene det siste året vært kun digital grunnet pandemien.

Nettverket retter seg først og fremst mot tørke- og fyroperatører ved sagbruk, og arrangerer normalt 2-3 fagmøter i året samt en mer omfattende fagekskursjon i forbindelse med årsmøtet. 

Nå har Energi og Tørkeklubben blitt et eget foretak.  Dette for lettere å involvere medlemmene i utviklingsprosjekter, fortalte Sjur Fløtaker, styreleder i Energi og Tørkeklubben SA, under Tørkeklubbens årsmøte som ble arrangert 21. mai.

«Networking» tross korona

Medlemmene var samlet til fagekskursjon hos Bergene Holm Nidarå i mars i fjor - akkurat da Norge stengte ned. Dette ble således siste fysiske samling i bransjen før pandemien. I februar fikk medlemmene vite mer om strømproduksjon fra bioenergi og ble oppdatert på tørketekniske nyheter. Medlemsmøtet foregikk digitalt, og gledelig med tilnærmet fullt oppmøte fra medlemsbedriftene.

alt

Sjur Fløtaker, styreleder i Energi og Tørkeklubben SA

Nye krav til støvutslipp

Henning Horn fra Treteknisk kunne fortelle årsmøtedeltakerne om nye krav for utslipp fra bioenergianlegg. Det blir skjerpede krav til askeinnhold til luft, som får følger for oppbygging og drift av fyranleggene. Aske har frem til nå blitt fjernet i en multisyklon, i fremtiden må fyranlegg komplementeres med filteranlegg for å oppfylle myndighetenes krav. Les mer hos Norsk Bioenergiforening ( NOBIO) og Miljødirektoratet.

Vil fokusere på bruk av data

Energi og Tørkeklubben er allerede engasjert i å utvikle ny teknologi og metodikk for å bruke digitale data til å styre tørkeprosessen. Under fagdelen av årsmøtet kunne Henning Horn fortelle om pågående arbeid med å automatisk måle fuktigheten til rå skurlast på vei inn i tørkene.  Testresultatene viser at vektcellene på truckgaflene kan brukes for å finne fuktinnholdet i trelast.

Mickael Edde fra leverandøren Drytech AB kunne også fortelle om at det i Sverige arbeides med å ta i bruk nye digitale data for bedre å sikre tørkekvaliteten.

Sagbruk 4.0

Den nyetablerte Energi og Tørkeklubben SA har allerede fått bevilgning av Innovasjon Norge til å gjennomføre utviklingsprosjektet Sagbruk 4.0 hos medlemmene. I prosjektet skal man sette sammen alle nye data fra en trelastproduksjon i en felles database (ERP-system) Fra databasen kan tørkestyringen hente informasjon for å styre tørkeprosessen.
- Vi har nettopp fått gladmeldingen fra Innovasjon Norge og vil kontakte våre medlemmer for et oppstartsmøte. Forhåpentlig kan vi snart treffes «på ordentlig, avsluttet styreleder Sjur Fløtaker.

Knut Amund Skatvedt

Publisert 28. mai 2021