Erik Røshol og Hans Martin Grønbekk ønsket velkommen til RingAlm.

Erik Røshol og Hans Martin Grønbekk ønsket velkommen til RingAlm.

Energi og Tørkeklubben endelig sammen igjen

Tørkeoperatører i treindustrien har sitt eget nettverk.  24. mars var medlemmene samlet til fagmøte med påfølgende befaring til RingAlm Hauerseter.  Der fikk de se to nye kammertørker levert av norske Alfsen og Gunderson.    Tidligere på dagen dreide faginnleggene seg om hvordan måledata fra produksjonsprosessen sikrer kvalitet og drift av tørkene.  

Årsmelding og valg

Energi og Tørkeklubben har de siste to driftsår hatt lavere aktivitet enn planlagt.  Styret har gode erfaringer med webinar, så de vil videreføres i kombinasjon med fysiske samlinger.  Terje Olsrud, Moelven Løten, hadde bedt om avløsning fra styret, nytt styremedlem ble Ylva Kleiven, Moelven Industrier.  Styret består i tillegg til Ylva av Sjur Fløtaker, Moelven Wood, som er styreleder, Anders Vestlund, Bergene Holm og Håvard Kjesbu er styremedlemmer.

Digitalisering - tenk nytteverdi

alt

Ylva Kleiven gir forståelig forklaring på digitale data.

Ylva Kleiven har overordnet ansvar for trelasttørking i Moelven Industrier.  Hun har bakgrunn fra både forskning og daglig drift av trelasttørker.  "Start med å systematisere de måledataene du allerede har" var Ylvas råd til Energi og Tørkeklubben.  Hun viste frem for deltakerne et eksempel på oppfølgingssystem av tørkekvalitet som benyttes ved Moelvens sagbruk. 

Måling av fuktighet av rå skurlast skal prioriteres

Energi og Tørkeklubben har et eget prosjekt som skal utvikle digitale styringsmodeller for trelasttørking.  Henning Horn, Treteknisk, leder utviklingsprosjektet som vil starte med å finne målemetode for rå skurlast.  Tradisjonell fuktmåling ved håndholdte motstandsmålere er ikke egnet når fuktigheten er høyere en fibermetningspunktet (30 %).  Henning Horn kunne fortelle om et forsøk hvor veieceller på trelasttrucker kan brukes til å bestemme fuktigheten til rå skurlast. 

RingAlm Hauerseter valgte kammertørker fra AG

De nye kammertørkene er bygget i rustfritt stål og er av den truckmatede typen.  I hver av de to kamrene er det plass til 180 m3.  Den planlagte driftsmodellen gir derfor bedriften en økt årlig tørkekapasitet på i overkant av 30 000 m3.