IMG20230601111409.jpg

Energi og Tørkeklubben inviterer til fagwebinar og kurs i trelasttørking

Energi og Tørkeklubben inviterer til fagwebinar med tema energibruk og energigjenvinning for kammertørker 19. oktober. 

Er du tørkeoperatør og ønsker etterutdanning i tørkefaget kan du også bli med på videregående kurs 22.–23. november på Gardermoen.

Om fagwebinar om energibruk

Fagwebinaret har tema energibruk og energigjenvinning for kammertørker torsdag 19. oktober kl. 09.00.

Faginnlegget holdes av Thomas Wamming fra Valutec.

Webinaret er gjennomført.

Om kurs i trelasttørking

Kursinstruktør er Knut Magnar Sandland, som legger opp til både gjennomgang av relevant teori, samt praktiske øvelser hos RingAlm Hauerseter.

Kurset passer for deg som har erfaring som tørkeoperatør/tørkeansvarlig.

Kurset blir holdt på bestilling av Energi og Tørkeklubben

Agenda
Onsdag 22. november
11:30 Oppmøte og lunsj,  COMFORT HOTEL RUNWAY, Gardermoen
12.30 Velkommen til kurs! Presentasjon av deltakere
13.00–17.00 
Tre og fuktighet – måling og beregning av trefuktighet
Betydningen av trefuktighet før tørking for tørketid/-skjema
Spredning i trefuktighet etter tørking – betydningen av ulike faktorer
Betydningen av nivå på lufthastighet og hvordan den kan reguleres underveis i tørkeprosessen
Tørketemperaturens innvirkning på tørketid og -kapasitet
Samspill mellom tørkeskjema/-forløp og fyranlegg – utforming av tørkeskjema med akseptable effekttopper for varmebehov
Skifte/blanding av dimensjoner i kanaltørke – utfordringer og «best praksis»
Torsdag 23. november
07.00 Frokost
08.00

 
Tørkekvalitet til ulike bruksområder for trelast – ulike kravspesifikasjoner og standarder
Problemløsing – hva er årsaken til ulike avvik i prosessen?
10.00


 
Avreise til RingAlm Hauerseter
Praktiske øvelser for:
Utforming av tørkeskjema for et bestemt parti trelast
Beregning av tørkekvalitet for tørket trelast
12.00 Avslutning

Praktiske opplysninger
Pris:


 
5 900 kr per person i enkeltrom
4 500 kr per person i tomannsrom

Inkludert overnatting, middag og frokost dag to.
Transport ordnes av den enkelte.
Påmeldingsfrist: 

 
Fredag 10. november etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet.
Maks 20 deltakere.

 

Etteranmelding mulig, send e-post til kas@treteknisk.no

Kontaktperson