20240604_103808.jpg

Energi og Tørkeklubben med webinar om kondensvann fra tørker

Undersøkelser blant medlemsbedriftene gir ingen grunn til bekymring for miljøpåvirkningen fra kondensvannet. Det anbefales likevel å føre kontroll og dokumentere innholdet i vannet.

Ser ingen kommersielle muligheter

NIBIO har undersøkt kondensvann hos Moelven Soknabruket, som har vist at inneholder små mengder nitrogen og fosfor. Humusinnholdet var også lite. 

Teknisk sjef ved Moelven Soknabruket, Eivind Skaug, ser derfor bort fra muligheten til å utnytte kondensvannet i en kommersiell sammenheng.

Mer forskning

Trond Mæhlum, forsker ved NIBIO, har undersøkt kondensvannet fra flere trelasttørkere. Målingene viser moderat utslipp av næringsstoff og metaller, men lokalt kan organisk stoff være estetisk skjemmende. 

Trond oppfordrer likevel sagbruk til å ha en dokumentert egenkontroll. Han utfordret også Energi & Tørkeklubben i sitt innlegg, til å få i gang ytterligere undersøkelser for å øke kunnskap om behandling av kondensvannet fra trelasttørker. 

 

Kontaktperson