E og T 2.jpg

Energi og Tørkeklubbens årsmøte

Energi og Tørkeklubbens årsmøte og hovedutferd var i år lagt til Sør-Norge med bedriftsbesøk hos Bergene Holm Larvik og -Nidarå.

Bergene Holm Nidarå er i gang med en omfattende investeringsplan og sagbruket i Åmli fremstår som svært moderne.

Nye Valutec-tørker

Svenske Valutec har levert nye kanaltørker til Nidarå. Både leverandør og kunde kunne fortelle de besøkende om et godt gjennomført byggeprosjekt.

Valutec prosjekterer og produserer tørkene hos underleverandører gjennom en digital modell. Alt som ble levert hos Åmli var prefabrikkert, og det ble kun utført montering ute hos kunden. Dette var svært viktig for Bergene Holm Nidarå i og med at gamle tørker måtte rives og nye bygges mens produksjonen gikk for fullt.

Smarte løsninger

Nidarå har vært opptatt av helheten i saganlegget, og har også laget spesialløsninger som er innovative. Det er montert en varmeveksler som henter ut energi av evakueringsluften. Energien varmer opp frostvæske som sirkulerer i kjøregater og påsett slik at disse er snø- og isfrie.

alt

Overskuddsvarme blir brukt til å tine is og snø i kjøregatene.

Nytt år – nytt styre i Energi og Tørkeklubben

Under årsmøtet kunne sekretariatet legge frem et regnskap som var i balanse etter et år med god virksomhet. Det legges opp til samme aktivitetsnivå i 2020 med fagmøter og utferd som de viktigste aktivitetene.

Frode Edvardsen takket av som styreleder etter mange år som aktiv i klubben.

Sjur Fløtaker fra Moelven ble ny styreleder, og med seg i styret har han Anders Vestlund fra Bergene Holm, Terje Olsrud fra Moelven, samt nytt styremedlem Håvard Kjesbu fra Kjeldstad Trelast.

Merknad: Energi og Tørkeklubben sin utferd ble gjennomført i forkant av at det er innført restriksjoner på denne typen arrangementer.

 

Knut Amund Skatvedt

Publisert 26. mars 2020.