2023.03.22 EogT årsmøte og fagutferd - bilde 4_ed1IH.jpg

Energi og Tørkeklubbens årsmøte og fagutferd hadde fokus på strømproduksjon

Energi og energiproduksjon var fokus når Energi og Tørkeklubben hadde årsmøte og fagutferd til Begna Bruk 22.–23. mars.

Ved medlemsbedriften Begna Bruk håper de å kunne tørke opp mot 60 000 m3 trelast i sin nye kanaltørke levert av Valutec.

alt

Kjell Nybakke viste rundt på Begna Bruk.

Viktig nettverk

Energi og Tørkeklubben SA har operatører innen energiproduksjon og tørking som målgruppe. Klubben arrangerer fagseminarer, kurs og en årlig fagutferd. 

Under fagutferden på Begna Bruk var det lagt til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av medlemsbedriftene.

En av aktivitetene var gruppearbeid hvor tema var analyse og feilsøking i bedriftenes tørkeskjemaer.

Eksklusiv omvisning

I tillegg til å se industrianlegget ved Begna Bruk, fikk deltakerne et eksklusivt dypdykk i den nye kammertørken. 

Tørka var for anledningen stoppet slik at leverandøren Valutec kunne vise rundt også inne i selve tørkemaskinen. 

alt

Fredrik Aahman fra Valutec viser den nybygde kanaltørken med kapasitet på 60 000 m3 per år.

Energiledelse er kultur

Under fagdelen holdt prosjektingeniør Kristin Sofie Ruud Karlsson ved Bergene Holm avd. Haslestad et innlegg om sine erfaringer rundt energiledelse og arbeidet med riktig bruk av energi.

Kristin kunne fortelle at å motivere for riktig energibruk dreier seg om kultur og holdninger, måleutstyr og nøkkeltall alene endrer ikke folks holdninger rundt energibruk.

alt

Kristin Sofie Ruud Karlsson, Bergene Holm avd. Haslestad, forteller om energiledelse.

Er strømproduksjon lønnsomt?

Hans Marcus Moss kunne fortelle om hvordan Solør Bioenergi, med utstyr fra leverandøren Againity, produserer strøm av bioråstoff.

Hans Marcus ble etterfulgt av Gustav Jansson som kunne vise eksempler på lønnsomme investeringer i produksjon av strøm. Noen tekniske forutsetninger rundt tilgang til både varmt og kaldt vann må da være oppfylt, kunne Jansson fortelle.

alt

Hans Marcus Moss forteller om produksjonen av strøm med tre som brensel.

Årsplan for 2023 vedtatt

Under en mer formell del av samlingen hvor Energi og Tørkeklubben avholdt sitt årsmøte ble årsplan for 2023 presentert og vedtatt av medlemmene. 

  • Webinar med tema utslipp, utslippskrav og tiltak – 18. april 2023 kl. 09.00–10.30.
  • «Nybegynnerkurs» i tørking av trelast – 31. mai til 1. juni 2023. Kursansvarlig Sandland Treteknologi.
  • Webinar med tema energigjenvinning fra kammertørker – 19. oktober 2023 kl. 09.00–10.30.
  • "Videregåendekurs" i tørking av trelast – 22.–23. november 2023. 
  • Webinar med tema alternative energikilder: vindmøller, solceller etc. – 25. januar 2024 kl. 09.00–10.30.
  • Årsmøte og fagutferd til Gausdal med bedriftsbesøk på G3 Gausdal – 20.–21. mars 2024.

Kontaktperson