Nyhet - Rekruttering seniorforsker-rådgiver - bilde 3.jpg

Er du skikkelig god på tre?

Økt bruk av tre i bygg, men også i andre konstruksjoner og produkter fører til at kunnskap og forskning om tre blir stadig mer etterspurt. Treteknisk trenger derfor flere erfarne forskere eller rådgivere med fokus på tre.

Jonas Ljungdahl, leder av avdelingen for forskning, utvikling og rådgivning i Treteknisk, forteller litt mer om stillingen og sin avdeling her.

Jonas Ljungdahl, leder av avdelingen for forskning, utvikling og rådgivning i Treteknisk

En av stillingene vi søker kandidater til nå, er en seniorforsker eller seniorrådgiver innen tre og treteknologi. Jonas forteller litt om hva han ser for seg av ønskelige erfaringer og kvalifikasjoner for den rette personen.

– Det viktigste i en slik rolle er at man har kombinasjonen mellom det akademiske og det praktiske, iblandet kjennskap til bransjen og relevante nettverk. Fra det akademiske vil man forhåpentligvis ha med seg interessen for forskning og evnen til å jobbe strukturert. Når det gjelder det praktiske vil nok den rette kandidaten gjerne være hobbysnekker hjemme, og like å jobbe fysisk med tre. Nysgjerrighet er en nyttig egenskap, og man må være interessert i det ukjente.

 

Jonas Ljungdahl, leder av avdelingen for forskning, utvikling og rådgivning i Treteknisk

Langt perspektiv
– I Treteknisk vil det være viktig å ha en sans for anvendelsen av det man jobber med. Hvordan kan det vi forsker på skape verdi og faktisk brukes i produkter og bygg og samfunnet for øvrig. Det bør være en motiverende faktor for den personen vi leter etter å se at noe man har forsket på får verdi i et lengre perspektiv og ikke bare er teoretiske formler og beregninger.

En modningsprosess
Arbeidsoppgavene til en seniorforsker eller seniorrådgiver i Treteknisk vil i mange tilfeller handle om å jobbe med noe som ikke er helt ferdig og hjelpe det fram, ved hjelp av relevante partnere, til noe som blir et ferdig produkt med en brukbar funksjon.

– Dette er produktutvikling i aller høyeste grad, fra begynnelse til slutt. Og for meg er det ikke nødvendig at man alltid ser sluttresultatet foran seg hele tiden. Står man fast eller lurer på hvor veien går videre, er jeg som nærmeste leder og min avdeling alltid tilgjengelig som sparringspartner og for å bidra med et blikk på helheten.

Varierende bakgrunner
– Vi er en gjeng med veldig bred kompetanse innen alle deler av tre, fra treteknologer med detaljkunnskaper, til forskere på behandlingsmetoder og rådgivere på byggteknikk og konstruksjoner. Videre har vi rådgivere med inngående kjennskap til miljødeklarasjoner og LCA-analyser, og de som ser på hvordan tre faktisk brukes riktig og utfører befaringer og tilstandsvurderinger der det ikke er brukt riktig. Vår ekspertise spenner fra det teoretiske i forskning til det praktiske i anvendelse, og kommer fra alle typer bakgrunner som tømrere til doktorgrader i samme avdeling.

Typisk test av mekaniske egenskaper.

Typisk test av mekaniske egenskaper.

Bevissthet rundt veien til mål
– Mitt ønske er at denne avdelingen skal ha en bevissthet rundt hvordan produktutvikling og forskning kan drives effektivt og fornuftig for å gi verdi i alle ledd. At vi skal tenke strukturert gjennom hvordan vi kommer enklest til mål, og jobbe aktivt med å stake ut den retningen og følge den. At vi har et bilde av hvordan vi kan løse eller fylle de behovene som trengs gjennom hele løpet.

Mange samarbeidspartnere
Stillingen vil innebære tett samarbeid med alt fra universiteter og andre forskningsinstitutter til arkitekter, bedrifter, kunder og selgere, og det vil være en fordel med innsikt i hvem som kan hjelpe oss og som vi kan spille videre på for å komme i mål.

– Midler til forskning vil komme fra både forskningsprosjekter og ulike samarbeid, og vi står heldigvis ikke alene. Det vil være fordelaktig om den rette personen har et etablert bransjenettverk og kunnskap om aktører og muligheter som finnes i markedet slik av Treteknisk kan være et komplement til den helheten.

Avdelingsleders rolle
– Min rolle som nærmeste leder blir å veilede og delta ved utfordringer når det trengs, og generelt være en støttende partner og hjelpende ressurs ved siden av. Jeg har erfaring fra produktutvikling og systematikk samt prosjektledelse, og har selv også forsket på tre, så sammen vil vi ha en bred base å stå på.

– Jeg ser min styrke som å være med og hjelpe til med å sette ting i perspektiv og være åpen for forslag og diskusjon. Produktutvikling og forskning gir ikke alltid et klart svar, men sammen kan vi finne neste skritt og veien videre.

Forberedelse til testing av plattformgulv.

Forberedelse til testing av plattformgulv.

Tre er i tiden
Treteknisk er involvert i mange spennende prosjekter, og flere står på trappene. Gjenbruk er et relevant tema, og bruk av tre slik det tradisjonelt ikke har vært tenkt brukt. Der ligger det mange gøyale spørsmål vi kan finne svarene på, som hva som trengs eller kreves av tre for å kunne brukes istedenfor eller sammen med andre materialer. Slike spørsmål kommer gjerne fra bedrifter og leverandører, som er positivt.

Det er etterspørsel etter kunnskap for å kunne bygge større, høyere og annerledes med tre, og hvordan man kan behandle tre til å vare lenger og beholde styrken. Det finnes alternativer med restprodukter fra prosessindustrien, og møbel- og trevareindustrien ser interesse for lokale og kortreiste råvarer som kan bidra til å minske utslipp.

Mulighetene er mange, vi tror tre har en plass i framtiden, og Treteknisk har kompetansen. Vil du være med på laget?

Kontaktperson