2023.12.21 Nyhet - Etter-videreutdanningskurs ved NMBU - bilde 1 illustrasjon.jpg

Etter-/videreutdanningskurs ved NMBU: Innføring i LCA og bærekraft for produksjon og bruk av byggprodukter i tre

NMBU har fått finansiering fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å utvikle og gjennomføre tre videreutdanningskurs (EVU-kurs) innenfor sirkulær og klimavennlig trebruk.

Det første kurset gir en innføring i LCA og bærekraft for produksjon og bruk av byggprodukter i tre, og fokusområder i kurset er:

  • Trevirke som råstoff fra skog - skogsertifisering og hva som inngår av dokumentasjon for råstoffet som er sertifisert.
  • Karbon- og materialstrømmer inn og ut av den trebaserte byggenæringen.
  • Bærekraft og bærekraftsrapportering.
  • Innføring i LCA som metode.
  • Innføring i EPD og sertifisering av produkt.

Det vil bli lagt vekt på å jobbe med case knyttet til egen bedrift i oppgavegjennomføringen.

Kurset gjennomføres i perioden mars–juni 2024, med første samling over to dager i begynnelsen av mars.

Påmeldingsfrist er 6. februar 2024, og mer info om kurset og link til påmelding finnes her.