Fagbrev 2 .jpg

Foto: WoodWorks!/FotoKnoff

Fagbrev som Operatører for trelastproduksjon

Operatører med praksis fra trelastproduksjon kan ta fagbrev som praksiskandidat, kravet er at kandidaten har 5 års erfaring. Treteknisk tilbyr et digitalt kursopplegg som dekker fagområdene for å ta den teoretiske delen av fagbrevet.
Trond Kalstad er faglærer, og kan melde om stor interesse for kursopplegget. Nå står Trøndelag for tur.

Øker faglig innsikt

Avlagt fagbrev gir bedre betingelser i tariffavtalen, samt økt faglig status og innsikt. Mange av kursdeltakerne synes også at en oversikt over hele bedriftens virksomhet gjør de daglige arbeidsoppgavene mer interessante.

Trøndelagsbedriften Inntre har god nytte av fagutdannede operatører. - Det er stor konkurranse i trelastmarkedet, og våre operatører må ha et godt blikk for råstoffutnyttelse og kvalitet. Det at kursdeltakerne tilegner seg mer digital kunnskap gjennom kurset gir en bonus når ny produksjonsteknologi skal tas i bruk i bedriften, forteller Jon Arne Kjesbu, fabrikksjef hos Inntre, Steinkjer.

alt

Jon Arne Kjesbu, fabrikksjef Inntre Steinkjer.

Godt forberedt til fagprøven

Faglærer Kalstad kan fortelle at det avholdes fagprøve for praksiskandidater to ganger i året, hvor kandidatene selv er ansvarlige for å melde seg opp. Oppmeldingsfristene er vanligvis 15. september og 15. januar, og oppmelding skjer via privatistweb i hjemfylket.

- Våre kursopplegg er lagt opp slik at det skal være god tid til å jobbe gjennom stoffet frem mot fagprøven. På siste kursdag har vi eksamensforberedelse med gjennomgang av tidligere fagprøver, forteller Trond Kalstad.

Trøndelag til våren

I samarbeid med bedriftene og næringsklyngen WoodWorks! vil Treteknisk nå sette opp et undervisningsopplegg rettet mot Trøndelag. Trond Kalstad forteller at undervisningen vil starte til våren, og det legges opp til at kandidatene går opp til fagprøve i desember 2021.

Kursopplegget er særdeles koronavennlig, og Trond oppfordrer ansatte i treindustrien til å gjøre noe positivt ut av den situasjonen som råder med begrenset bevegelighet i samfunnet.

- Samværet på Teams kan i disse tider være med på å «bygge lag», og digitalisering slik vi bruker det i kurset er noe alle vil klare, understreker Trond.

Publisert 24. november 2020.

Knut Skatvedt.