Bilde 4 prøver crop.jpg

Fagbrevkurs i trelastproduksjon fulltegnet på få dager

Fagbrev og fagkompetanse etterspørres i industrien. Et nytt fagkurs innen trelastproduksjon med oppstart 25. mars ble fulltegnet etter få dager. Treteknisk planlegger derfor enda et kurs i trelastproduksjon med oppstart i august.

Tilpasset opplæring

Smittehensyn har ført til at det må tenkes nytt innen fagopplæring. Treteknisk har utviklet et kursopplegg på standard Teams-plattform. Dette gjør det enkelt for kursdeltakerne å følge undervisningen. Teoriundervisningen som fører frem til fagbrev i trelastfaget er delt i ni fagområder og gjennomføres normalt over åtte måneder.

Nye fagbøker

Det er i løpet av de siste par årene utarbeidet nye fagbøker til de ni fagemnene. Bøkene har et faglig innhold som dekker opp temaene som er aktuelle for en fagbreveksamen. Bøkene er også velegnet til selvstudier for de som ønsker faglig oppdatering innen trelastproduksjon.

Det er Fagbokforlaget som distribuerer bøkene og de finnes på forlagets hjemmeside, søk etter «fagbok treindustri».

alt

Planlegger nye kurs

Treteknisk har allerede startet planlegging av enda et kurs med oppstart i august slik at alle som ønsker skal få tilbud om undervisning. Påmelding vil bli gjennom hjemmesiden og annonsert i nyhetsbrevene.

alt

Kontroll av skurnøyaktigheten er en viktig del av bedriftens kvalitetssikring.

Knut Skatvedt 

Publisert 8. mars 2021