Fagdag TTF.jpg

Fagdag: kvalitet - tømmer - last

30. januar 2018 på Granly Grendehus, Vassåsveien 33 Hof i Vestfold
og Bergene Holm AS, avd. Haslestad, Haslestadlinna 30.
Møtet er åpent for alle interesserte.

09.30     Startkaffe på Granly Vel.

09.40     Introduksjon. - Sten Jarle Solheim, leder i TTF.

09.45     Tømmermålingen: Virkeskvalitet, reglement, automatisering og mye mer.
- Audun Øvrum, Norsk Virkesmåling.

10.30     Klimastyrt tømmervanning. - Magnus Sörensson, L.O.A.B.

10.50     Scanningprosjektet i justerverk. Samarbeid med STTF og RISE.
- Tomas Ivarsson, Svenskt Träteknisk Forum.

11.30     Lunsj

12.30     Nytt på svensk. - Tomas Ivarsson.

12.45     3D rammer og røntgen. - Martin De Haas, L.O.A.B.

13.05     Kvalitetsoppfølging og fuktmåling. - Mikael Perstorper, Dynalyse.

13.25     Dialog

13.55     Om Bergene Holm AS, Avd. Haslestad - Håvard Omholt.

14.15     Avreise.

14.30     Befaring.

16.00     Slutt.

Påmeldingsfrist: tirsdag 23. januar.
Deltageravgiften er kr 1.400. Halv pris for pensjonister. Faktura ettersendes.

Påmelding:
firmapost@treteknisk.no             Telefon  951 00 348.

Invitasjon og skjema for påmelding finner du her.