IMG20231122154739.jpg

Faglig påfyll og gode diskusjoner om tørking

Energi og Tørkeklubben arrangerte i samarbeid med Sandland Treteknologi kurs i trelasttørking på Gardermoen. Kurset var ment for operatører med erfaring i tørkefaget og deltakerne ble invitert til å dele erfaringer og kunnskap. Knut Magnar Sandland hadde ansvaret for det faglige innholdet som i tillegg til teoretisk undervisning inneholdt praktiske øvelser ved RingAlm Hauerseter.

Tre og fuktighet

Kursinnholdet dreide seg om drift av tørker og hvordan planlegge for et godt tørkeforløp. Kursdeltakerne fikk anledning til å stille spørsmål som var relatert til egen hverdag og ble samtidig oppfordret til å komme med egne eksempler og dele egne erfaringer.

Praktiske øvelser på Hauerseter

Som avslutning på kurset fikk deltakerne instruksjoner i hvordan måle fuktigheten riktig med motstandsmåler. Hans Martin Grønbekk, tørkeansvarlig hos RingAlm, demonstrerte bruk av digitale hjelpemidler for å styre og kontrollere tørkeforløpet.

alt

Planlegger nytt kurs

Energi og Tørkeklubben arrangerte i sommer "nybegynner"-kurs i trelasttørking. For mange passet ikke tidspunktet, det planlegges derfor å gjenta dette kurset til våren.

Kontaktperson