Planker 4 IMG_0019 nb.JPG

Forbedret tørkestyring med vektmåling

Moelven Østerdalsbruket AS skal i et nytt FoU-prosjekt utnytte vektmålinger på truck for å forbedre tørkeprosessen. Gjennom vektmålingene vil startfuktigheten kunne estimeres og brukes som inndata til optimalisering av tørkeprosessen.

I prosjektet deltar Treteknisk som FoU-partner samt industrinettverket Energi og Tørkeklubben. Bedre kontroll på startfuktigheten til trelasten er svært viktig, både i forhold til trekvalitet og energibruken i prosessen.

Redusert energibruk for miljøvennlige treprodukter

Den største andelen av norsk trelastproduksjon består av trelast som tørkes ned til 17-18 % trefuktighet. De fleste sagbrukene overtørker trelasten i noen grad for å være sikre på å overholde kvalitetskravene. En ulempe med dette er at jo lavere trefuktigheten er, jo mer energikrevende og kostbart er det å fjerne vannet. Det er derfor viktig med bedre kontroll av tørkeprosessen og trefuktigheten fra start til slutt. Prosjektet vil på grunn av redusert energibruk kunne gi mer miljøvennlige og bedre treprodukter for kundene.

Bransjesamarbeid

Gjennom samarbeidet med medlemsmassen i Energi og Tørkeklubben vil resultatene fra prosjektet kunne utnyttes med én gang for en stor andel av den tremekaniske industrien, da medlemmene representerer ca. 80 % av det produserte trelastvolumet i Norge. Kontinuerlig kompetanseheving blant dedikerte og kunnskapsrike tørkeoperatører er viktig for fortsatt utvikling av miljøvennlige treprodukter.

Daglig leder Anders Grønli hos Moelven Østerdalsbruket AS er prosjekteier, og er spent på å se resultatene av prosjektet.

Publisert 26. oktober 2020.