Forskningsrådet logo.jpg

Forskningsrådet lyser ut midler til bedrifter innenfor skogbruk og trebruk

En av de store satsningene fra Forskingsrådet heter Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Her ønsker Forskningsrådet å støtte forskningsbasert innovasjon i næringslivet som leder til nye eller forbedrede produkter, prosesser, eller tjenester innenfor et eller flere sektorer i næringslivet.

I 2024 vil Forskningsrådet sette av en pott på ca. 35 millioner kroner til prosjekter i verdikjeden skog og tre. Det er derfor viktig at aktører innen skog og tre benytter seg av denne muligheten til å søke om finansiering av utviklingsprosjekt i år.

Foreløpige signaler fra Forskingsrådet er at denne potten vil dekke de fleste tema innen skogbruk og treindustri. Det betyr at bedrifter som har planer om, eller er i ferd med å sette i gang, innovasjonsaktivitet bør vurdere å sende inn en søknad til denne utlysningen.

Prosjektansvarlig bedrift må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner eller en FoU-leverandør. Treteknisk har lang erfaring med å være FoU-partner i slike prosjekter, og kan også være med å skrive søknad og administrere selve prosjektet hvis det får bevilgning. Treteknisk kan også bidra med å finne andre kompetansepartnere til prosjektet ettersom vi har et stort nettverk av komplementære kompetansepartnere både nasjonalt og internasjonalt.

I grove trekk fungerer et Innovasjonsprosjekt slik at man får støtte til halvparten av prosjektets totale kostnader fra Forskningsrådet, mens den andre halvparten må dekkes av næringslivspartnerne i prosjektet, i form av ulike typer av egeninnsats. Vanligvis er minste støttebeløp 2 millioner kroner, men i år kan det være at Forskingsrådet senker denne minstegrensen slik at også mindre bedrifter ser seg i stand til å gjennomføre Innovasjonsprosjekter.

Varigheten av prosjektet kan være mellom 1 og 4 år. Søknadsfristen for denne utlysningsrunden av Innovasjonsprosjekter vil være i september 2024, og selve utlysningsteksten vil publiseres i løpet av våren.

Et Innovasjonsprosjekt kan være en stor satsing for en enkeltbedrift alene, og det er mulig å søke sammen med andre bedrifter for å dele på kostnadene. Det kan være særlig fornuftig hvis man er ute etter å utvikle sin verdikjede både oppstrøms og nedstrøms.

Forskningsrådet har mye informasjon samt nyttige spørsmål og svar her.

Kontaktperson