Financial-Park_photo-Jan-Inge-Haga.jpg

Forum Wood Building Nordic 2020 blir digital for første gang

Midt i oktober inviterer Trondheim kommune, NTNU, SINTEF og TreFokus for tredje gang til den nordiske konferansen Forum Wood Building Nordic 2020. Konferansen arrangeres hvert år, vekselvis i Sverige, Finland og Norge, og er en del av Forum Holzbau, som er en stor etablert møteplass for bærekraftig bruk av tre i byggeri i Europa. Årets konferanse blir digital, og går over 4 dager med 2 timers sesjoner hver morgen.

Forum Wood Building Nordic arrangeres fra 13. til 16. oktober, og har fokus på tiden som ligger foran oss. Ting endrer seg fortere enn før, mange endringer er uforutsigbare og mye krever at vi gjør fundamentale endringer i hvordan vi opererer.

Årets konferanse tar utgangspunkt i de kort- og langsiktige utfordringene som ligger på mange områder i forhold til FNs 17 bærekraftsmål. Videre ser konferansen på hvordan å håndtere den pågående korona-pandemien. Med FNs bærekraftsmål som basis blir det også presentert en rekke prosjekter som synliggjør hvilke muligheter man har til å nå bærekraftsmålene både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Forum Wood Building Nordic 2020 ønsker å samle byggenæringen, forskere, myndigheter og sivilsamfunnet for å lære, bli inspirert og utveksle erfaringer. Konferansen byr på nasjonale og internasjonale foredragsholdere og har et variert program. 

Professor Mark Hughes fra Aalto Universitetet ser på hvordan gjenbruk av tre kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål nummer 12. Ulrika Liiv fra Obos Sverige forteller om deres utfordringer og erfaringer i forhold til korona-pandemien. En hel sesjon omhandler prosjekter fra NERO (Nearly zero energy buildings in the Nordic countries). Den siste dagen er viet ulike prosjekter, og her vil blant annet Reinhard Kropf fra Helen & Hard snakke om hvordan å designe «futureproof wooden buildings».

Mer om konferansen, program og påmelding finnes her:

https://www.facebook.com/WoodBuildingNordic

https://www.forum-holzbau.com/nordic/pdf/WBN_2020_program_V02.pdf