Vestre New York 2.jpg

Fra turnstativ i Haugesund til trebenker på Times Square

Jan Christian Vestre fra Vestre AS, gjestet Treindustriens Tekniske Forenings (TTF) julemøte i desember, og presenterte foredraget «Fra turnstativ i Haugesund til trebenker på Times Square».

Vestre AS har bl.a. gjort seg bemerket med å lage utendørs benker til Times Square i New York.

 Jan Christian Vestre påpekte at sosiale møteplasser er viktig for vår levemåte, og at gode produkter for dette er til felles glede og nytte. Verden trenger produkter med kvalitet og lang levetid,  som vi som høykostland må satse på. Lager man utendørs benker for bruk på Time Square med 50 millioner besøkende, må det være holdbart.

alt
Jan Christian Vestre fra Vestre AS

 

Det er svært få land som har slike muligheter for bærekraftig produksjon som Norge. Vi har kapital til å investere i de beste maskinene, som utnytter råstoff på en meget rasjonell måte. Vi kan også prioritere kvalitet. Vestre påpekte at skandinavisk design selger.  Produksjonen er fordelt på bedrifter på Jæren, Vestfold og Värmland, og er rimelig kortreist. Hovedråstoffet er miljøgodkjent, og kommer fra de svenske furuskoger.

Vestre AS, som har kontorer i USA og Europa, har erfart at Norden oppleves som kvalitetsprodusenter. Vestres mål er å ha nullutslipp av klimagasser, og for å oppnå dette er eksempelvis elektriske vogntog bestilt. Ti prosent av overskuddet går til klimaforbedring og reduksjon av fattigdom rundt omkring i verden. Selskapets målsetting er trippel bunnlinje basert på økonomiske, økologiske og sosiale resultater.

Vestre påpekte også at med en svak kronekurs kunne norske produsenter vært mer offensive på eksportmarkedet, og slik skape flere arbeidsplasser også for innlandet.

Per Skogstad

Publisert 29. januar 2020