2024.02.01 Nyhet - NIFU Fremtidslaboratorium - bilde 1 KI Copilot.jpg

Bilde laget av kunstig intelligens: Copilot

Framtidslaboratorium: Den trebaserte byggebransjen i 2060

Hvordan vil den trebaserte byggebransjen se ut i 2060? Hvilke utfordringer og muligheter vil den møte? Hvilke visjoner og verdier vil den bygge på?

Hvis du er nysgjerrig på disse spørsmålene, har du nå en unik sjanse til å utforske dem sammen med andre fagpersoner, forskere, rådgiver og studenter.

Bli med på framtidslaboratorium på Valle Wood den 18. mars!

Framtidslaboratoriet arrangeres av forskningsprosjektet Inno4Tree ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Treteknisk, i samarbeid med Norwegian Wood Cluster.
Det er fagpersoner fra disse organisasjonene som inviterer til og arrangerer Fremtidslaboratoriet.

Målet med framtidslaboratoriet er å stimulere til kreativ og kritisk tenkning om framtiden for den trebaserte byggebransjen i Norge. Du vil få mulighet til å utvikle og dele dine egne ideer om hvordan denne bransjen kan bidra til å løse noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klimaendringer, urbanisering, digitalisering og sirkulær økonomi.

Dette er en unik mulighet til å lære mer om den trebaserte byggebransjen, og til å være med på å forme framtiden for denne spennende og viktige sektoren. Vi gleder oss til å se deg på Valle Wood den 18. mars!

Vil du være med?

Hvis du vil være med på framtidslaboratorium, må du melde deg på via denne lenken. Det er begrenset antall plasser, så vær rask!

Vi dekker rimeligste reisealternativ, men eventuell overnatting må dekkes av den enkelte. Alle deltakere vil få dagens lunsj på restaurant Trewerket, smoothie og frukt ved ankomst, kaffe/te, samt dagens bakst.

Tentativt program

Dato: 18. mars 2024

Sted: Selskapsstuen på Valle Wood, Helsfyr, Oslo

Tidspunkter   Innhold
10.30–10.50


 
Velkommen og introduksjon til framtidslaboratoriet:
Per M. Koch, spesialrådgiver ved NIFU, redaktør for Forskningspolitikk og co-chairholder UNESCO Futures Literacy, og Lina Ingeborgrud, seniorforsker ved NIFU
10.50–11.50
 
Sesjon 1/Håp: Deltakerne deles inn i grupper og identifiserer sine overordnede håp og drømmer om fremtiden
11.50–12.40 Lunsj på Trewerket
12.40–13.15 Presentasjon og samtale med Moritz Groba i Oslotre
13.15–14.15
 
Sesjon 2/Realisme: Deltakerne beskriver sine realistiske forventninger om fremtiden
14.15–14.30 Kaffepause
14.30–15.30

 
Sesjon 3/Mot-scenario: Deeltakerne blir presentert for et motscenario som stimulerer til tenkning utenfor boksen. Hvordan kom vi dit?
15.30–16.30 Plenumsdiskusjon og avslutning

Kort om metoden  

Framtidslaboratorium gjennomføres som en gruppeøvelse der deltakerne blir bedt om å utvikle ulike fortellinger om hva framtiden kan bringe når det gjelder utvikling av den trebaserte byggebransjen. Poenget er ikke å forutsi framtiden, men å utfordre deltakernes vanetenkning og fordommer.     

Øvelsen tar utgangspunkt i en bestemt tilnærming for framtidstenkning utviklet og tatt i bruk av UNESCOs nettverk for Futures Literacy. Futures literacy kan oversettes til framtidskyndighet eller framtidskompetanse på norsk. Å være framtidskyndig betyr å være oppmerksom på at våre valg og handlinger i nåtiden i stor grad er formet av våre antakelser om og forventninger til framtiden.

Laboratoriet vil ledes av Per Koch, spesialrådgiver ved NIFU og redaktør for tidsskriftet Forskningspolitikk. NIFU har siden 2021 hatt et UNESCO-læresete i ledelse og innovasjon, i samarbeid med Universitet i Stavanger. Som et ledd i dette har flere forskere ved NIFU opparbeidet erfaring med Futures literacy som metode, og hvordan dette kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer, nasjonalt og internasjonalt. 

Hvorfor delta? 

  • Deltakerne lærer en metode utviklet i UNESCO som kan gjøre dem i stand til å møte framtidige utfordringer og uforutsette hendelser i sektoren på en bedre måte 
  • Mulighet for å åpent diskutere og reflektere rundt blant annet miljømessige, teknologiske og økonomiske aspekter knyttet til bruk av tre i norsk byggesektor i framtida   
  • Workshopen blir en møteplass i sektoren  
  • Anledning til å lære mer om Oslotre og hvordan de jobber med trearkitektur
  • Alle deltakere vil få tilsendt en rapport med oppsummering av gruppediskusjonen i etterkant 

Kontaktperson