Gruppearbeid sesjon 1 Valle Wood (002).jpg

Framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i 2060

18. mars 2024 gjennomførte Inno4Tree et framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i 2060. Laboratoriet ble holdt på Trewerket på Helsfyr i Oslo. De 16 deltakerne, primært studenter, kom fra ulike institusjoner, blant annet NTNU Gjøvik, NMBU, og Arkitektur- og designhøgskolen. 

Målet var å sammen utforske ulike framtider for trebruk og den trebaserte byggebransjen, og stimulere til kreativ og kritisk tenkning om framtiden. Deltakerne fikk mulighet til å utvikle og dele egne ideer om hvordan trebransjen kan bidra til å løse noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klimaendringer, urbanisering, digitalisering og sirkulær økonomi. 

alt
Foto: NIFU. Tekst: NIFU/Treteknisk

Framtidslaboratoriet ble gjennomført som en gruppeøvelse der deltakerne ble ledet gjennom tre sesjoner. De fikk utforske håp og drømmer om framtiden, realistiske forventninger, og en framtid basert på et scenario som utfordret dem til å tenke på nye måter. Poenget var ikke å forutsi framtiden, men å utfordre deltakernes vanetenkning og fordommer.     

Øvelsen tok utgangspunkt i en bestemt tilnærming for framtidstenkning utviklet og tatt i bruk av UNESCOs nettverk for Futures Literacy. Futures literacy kan oversettes til framtidskyndighet eller framtidskompetanse på norsk. Å være framtidskyndig betyr å være oppmerksom på at valgene og handlingene våre i nåtiden i stor grad er formet av de antakelsene og forventningene vi har til framtiden.

Laboratoriet ble ledet av Per Koch, spesialrådgiver ved NIFU og redaktør for tidsskriftet Forskningspolitikk. Treteknisk deltok i planleggingen av laboratoriet, og hadde ansvar for rekruttering. Gruppearbeidet ble ledet av ansatte ved NIFU. I tillegg holdt Moritz Groba et spennende innlegg om noen av prosjektene til OsloTre og hvordan de jobber med trearkitektur, inkludert Trewerket, der øvelsen ble gjennomført.
 

alt

Kontaktperson