abracadabra.PNG

Frokostmøte

Treteknisk inviterer til frokostmøte i Horizon 2020-prosjektet ABRACADABRA

Kan påbygg med tre som byggemateriale bidra til en mer
lønnsom energirehabilitering?

Mandag 4. februar kl. 08.30 - 10.00
Sted: Treteknisk, Forskningsveien 3B


Treteknisk er partner i Horizon 2020-prosjektet "ABRACADABRA". I dag blir mange eldre bygg i Europa revet i stedet for rehabilitert. Hovedgrunnen til dette er stor økonomisk usikkerhet i forhold til energirehabilitering av slike bygg, i tillegg til lange tilbakebetalingsperioder for investeringen. Prosjektet ser også på løsninger for økonomisk lønsomme påbygg på eksisterende bygningsmasser. Disse løsningene bidrar også til fortetting i europeisk byrom. 

Påmelding her.