IMG_6856_ed1.jpg

God stemning tross dystert marked på TTFs julemøte

Det var over 100 påmeldte på årets julemøte i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) på Olavsgaard 14. desember. Deltakerne fikk servert en rekke foredrag om spennende bedrifter, utdanningstilbud og markedsforhold.

Først ute var Steinar Lyseng, gründer og daglig leder i VYRK AS. Steinar gikk gjennom historien til VYRK fra oppstarten i 2005 som Valdres Trebehandling til dagens VYRK.

De har fortsatt hovedkontor i Rognes i Valdres, men som produserer sine løsninger i fabrikker på Stange, Nybergsund, Brumunddal og Rogne.

VYRK er i dag en totalleverandør av interiørløsninger i tre og glass og satser stort mot prosjektmarkedet og er blant annet leverandør i det nye regjeringskvartalet.

Nestemann ut var Jan-Eik Engebretsen i Hasås AS. Hasås AS er et konsern heleid av AT Skog SA med høvleri og overflatebehandlingsanlegg i Kodal, sagbruk på Telemarksbruket i Bø, sagbruk, høvleri og impregneringsanlegg på Eikås og Lundgreens høvleri i Umeå i Sverige.

Utdanningsmuligheter

 

alt

Her presenterer Anders Q. Nyrud og Knut Magnar Sandland utdanningsmuligheter ved NMBU.

En egen sesjon var avsatt til å presentere de ulike utdanningsmulighetene innen produksjon og bruk av tre.

Her viste NTNU, NMBU, Universitet i Agder og OsloMet sine tilbud både for «vanlige» utdanningsløp samt mulighet for etterutdanning.

Fagbrevmuligheter gjennom Treteknisk sine kursopplegg ble også presentert samt muligheter på fagskolen Innlandet og fagskolen Sørlandet.

Aktiviteten i TTFs broderorganisasjon STTF ble presentert av Mikael Svensson, og STTF satser aktivt på utdanning og opplæring og har også utarbeidet lærebok for sagbruksprosessen som kan kjøpes her.

Markedsforhold

Siste del av møtet var dedikert til markedsforhold, og startet med innlegg fra Arve Noreng, konsernleder i Norges største hytteaktør Faun. Han tok deltakerne gjennom historien til hyttebyggingen i Norge og viste at et «normalår» for hyttebygging over tid er 4500 hytter.

Pandemien ga en overdreven hyttebygging som vi ser resultater av nå i tillegg til høye renter, med en årstakt på under 2000 nybygde hytter. Noreng har tro på at man i løpet av 2025 vil være tilbake på «normale» nivåer for hyttebygging igjen.

Einar Mørland og Cathrine Holm Dahle fra Mestergruppen ga sitt syn på boligmarkedet som Norges største aktør på området. De ga ingen signaler om noen oppgang på kort sikt, men det vil ta seg opp på et tidspunkt.

Man må nå se annerledes på boligbygging med fokus på mindre enheter og mer effektiv produksjon som gir rimeligere løsninger slik at flere har råd til egen bolig.

Mesterguppen fokuserer også på å gi bærekraft innhold i sine kundetilbud og oppfordrer alle sine leverandører til å levere maskinlesbare EPD-er på sine produkter.

altI siste innlegg belyste Håkon Bakken fra Mjøsen Glommen Skog SA situasjonen i tømmermarkedet på både kort og lang sikt.

Hans hovedbudskap var at tømmer kommer til å være knapphetsvare både i det korte og det lange perspektivet, spesielt sagtømmer.

Det er derfor naturlig å ta høyde for at tømmerprisen vil være høy framover, noe som også bør reflekteres i ferdigvareprisen på produkter fra skogen.

Neste aktiviteter i TTF

Neste aktivitet for TTF i 2024 er gjennomføring av et kurs i skurlastproduksjon på Honne/Mjøsbruket 6–7. mars sammen med Treteknisk og flere ressurspersoner i leverandørmiljøet til tremekanisk industri. TTFs årsmøte gjennomføres 14. mai., og til høsten vil det bli arrangert teknisk utferd samt julemøte 12. desember.

Informasjonssiden om TTF er oppdatert, du finner den her.

alt

Kontaktperson