veien-til-barekraftige-samfunn-dragged crop.jpg

Gode anbudsprosesser og lokale verdikjeder viktig for Trondheim kommune

Som en del av Build-in-Wood prosjektet ble det nylig avholdt en prosjektkonkurranse hvor lokal industri, rådgivere og akademia ble invitert til å bidra til økt bærekraft og innovasjon i Trondheim.
Bak prosjektkonkurransen står i tillegg til Trondheim kommune, WoodWorks! klyngen, Skognæringa Kyst og Treteknisk gjennom Build-in-Wood prosjektet.

Bakgrunn for de temaer prosjektene ble bedt å løse er en tidligere kartlegging av utfordringer i bærekraftig trebruk gjennomført av Build-in-Wood.
Arrangørene mottok i alt fem prosjektforslag som er vurdert i forhold til prosjektfinansiering.  Viktigste kriterium har vært nytteverdi og forventet effekt for Trondheim kommunes arbeid med økt bærekraft og innovasjon.

Det ble kåret to vinnere som ønsker å etablere nye lokale verdikjeder og bidra til bedre anbudsprosesser i Trondheim kommune og ellers ved offentlig/større innkjøp.

Utfordringene grundig kartlagt

Utgangspunkt for prosjektkonkurransen i Trondheim er en kartlegging og konkretsisering av syv mulige utviklingsområder som er gjennomført tidliger i Build-in-Wood prosjektet.  I forkant av lanseringen av prosjektkonkurransen ble deltakerne presentert for utviklingsområdene gjennom foredrag fra ulike næringsaktører og rådgivere i Trøndelag.

Nye lokale verdikjeder

Offentlig byggeri og større private utbygginger har vist seg å være utfordrende for mindre lokale aktører.  Dette ønkser den nyetablert arbeidsguppe å gjøre noe med.  Prosjektet vil bruke en "living lab" tilnærming, det vil si at utviklingsarbeidet skal foregå i virkelige bedrifter i reelle utbyggingsprosjekter.  Det skal i første omgang fokuseres på bruk av lokal lautrresurs samt gjenbruk og ombruk av møbler og treinteriør.

Arbeidsgruppen består av  Arkitre AS, Snekkeriet Verdal AS, Skjetne Design, Myhr Interiør, Lium Møbelfabrikk, Næringshagen i Orkdalsregionen, Green advisers AS, Rallar arkitekter, Loopfront, Treteknisk og Ruralis. 

Foto: Grønn Byggallianse

Illustrasjon fra Grønn byggallianse og Statsbygg 2021

Tiltaksmeny for anbudsprosesser

Dette prosjektet skal se på mindra anbud og det skal undersøkes hvordan det kan sikres involvering av lokale aktører gjennom gode anbudsprosesser.  Til dette arbeidt består arbeidsguppen av Viken Fylkeskommune, Green Advisors, Växjö komun, Trondheim kommune og Ruralis.

Vant finansiering

Skognæringa Kyst, WoodWorks! og Trondheim kommune har gått sammen og tilbyr de to prosjektene finansiering på 150 000,- mot at resultatene gjøres åpent tilgjengleige.
Det jobbes også med en internasjonal trebyfesival i 2022 hvor resultatene også skal presenteres.

alt