Moelven Soknabruket.jpg

Driftssjef på Moelven Soknabruket, Morten Bagaasen, viser seniorforsker i Treteknisk, Daniela Altgen, rundt på det nye tømmersorteringsanlegget på Soknabruket. Treteknisk tok turen til Soknabruket for å møte fagbrevgruppa der. Foto: Knut Amund Skatvedt

Hvorfor fagbrev i trelast- og limtrefaget?

Treteknisk tilbyr kurs for de som ønsker å ta fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget.

Kurset baserer seg på læreplanen og er et eksamensforberedende kurs mot en 5-timers teorieksamen. Dette er første steg i fagbrevutdanningen.

Kurset passer for lærlinger og andre som har praksis og erfaring, men som mangler det teoretiske grunnlaget for å ta fagbrev.

Vi har tatt en prat med spesialrådgiver i Treteknisk, Knut Amund Skatvedt, som er primus motor for fagbrevkurset som Treteknisk holder.

Tidligere foregikk dette kurset fysisk i et klasserom, med en lærer, forelesninger og innleveringsoppgaver. I løpet av pandemien var ikke dette lenger mulig, og forelesningene ble holdt digitalt over video.

Etter pandemien har Treteknisk videreutviklet kurset på en digital plattform med interaktive oppgaver som gjør det mer fleksibelt for deltakerne.

Så hvorfor skal man egentlig ta fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget?

Når man tar et fagbrev lærer man å forstå sine egne oppgaver litt bedre og man skjønner bedre hva kollegaer holder på med. Man lærer også hvordan det henger sammen med resten av bedriften, og dine egne oppgaver settes i perspektiv med bedriftens mål. Jobben blir mer givende når man skjønner sånne sammenhenger.

Bedriften du jobber for bygger kanskje hus eller produserer elementer til bygninger, og bolig er en stor og viktig investering for en vanlig familie i Norge i dag. Trelastprodukter er en viktig del av norsk boligbygging, og som ansatt på et sagbruk bidrar du til å virkeliggjøre folks ønske om en sunn og bærekraftig bolig.

En annen del av samfunnsperspektivet, er å sørge for at det det finnes nok fagfolk. Fagbrevutdanningen er med på å føre viktig kunnskap og lange tradisjoner videre.

Forskning og erfaring viser også at medarbeiderne med fagbrev gjør en bedre jobb, fordi de er mer interessert i arbeidsplassen sin, noe som er positivt både for bedriften og den ansatte.

I tillegg er et fagbrev en ettertraktet dokumentasjon på kunnskapen man har. Dette gjør det lettere å flytte på seg i løpet av livet. Samfunnet vårt er ikke lenger bygget opp slik at det er vanligst å ha samme jobb fra du begynte i arbeidslivet til du går av med pensjon. Ønsker du nye utfordringer på sikt vil en dokumentasjon på det du kan, være svært nyttig.

Et fagbrev i trelast og limtreproduksjon vil også påvirke lønn positivt. I gjeldende tariffavtaler får man et tillegg for godkjent fagbrev. Mer utdanning vil enkelt forklart bety mer lønn og mer ansvar.

Hva kan Treteknisk bidra med på veien til fagbrev?

Fagbrevet er en formell del av en utdanning satt av myndighetene. Fagbrevet består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve, og man må først bestå teoriprøven for å kunne gå opp til den praktiske prøven.

Vi i Treteknisk tilbyr undervisning som kort sagt skal sørge for at du står til den teoretiske fagprøven. Det er vårt løfte til deg som student.

Vi har lagt opp til en rekke temaer, såkalte fagmoduler som følger den formelle utdanningen og læringsmålene som myndighetene har bestemt.

Disse fagmodulene er hovedsakelig laget som videoer og quizer som ligger strukturert på en digital undervisningsplattform, en nettside som du får et passord til. Dette gjør at du kan studere akkurat hvor og når det passer for deg. Du kan bruke både pc, nettbrett og mobil.

Fagmodulene er delt opp i mindre bolker, slik at om man bare har 3 minutter mens man venter på bussen, 10 minutters driftsstopp på en maskin eller 25 minutters lunsjpause, så kan man ta en liten del undervisning der man er.

I tillegg holder vi samlinger enten fysisk eller over video hvor man kan få ekstra hjelp og hvor man kan stille spørsmål.

Fagmodulene er bygget opp slik at de kan fungere til forskjellige typer brukere, alt fra lærlinger uten erfaring, til operatører med varierende erfaring, til selgere og ledere uten fagkunnskap i trelastproduksjon. Treteknisk arbeider med et opplegg for mikrolæring som er tilpasset de behovene næringen har.

Hvem er dette kurset laget for?

Selv om dette kurset i hovedsak passer for lærlinger og andre som har praksis og erfaring, stilles det ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Du skal kunne begynne helt uten utdanning og potensielt kunne ende opp med doktorgrad på et universitet. Men dette er en horisont lenger fram enn fagbrevutdanningen sikter på.

Men det finnes altså mange muligheter for både kortere og lengre utdanningstillegg etter fagbrev.

Hvordan er kurset bygget opp?

Fagmodulene i kurset dreier seg om ulike faglige innretninger. Til fagprøven må man velge en av fire fordypningsretninger, hvor skurlastproduksjon eller høvellastproduksjon er de vanligste.

Fordypningene limtreplater og komponenter og konstruksjonslimtre er tilpasset limtreproduksjon, men det anbefales å delta på alle modulene som er tilgjengelig. Mange trelastprodusenter leverer råvarer til limtrefabrikker og da vil det være nyttig å forstå produksjonen og kjenne til kravene.

Videoene er en digital forelesning av erfarne fagfolk med bilder, illustrasjoner og eksempler. Forelesningene er basert på nylig oppdaterte fysiske lærebøker som også er lest inn som lydfiler, hvis man lærer best når man hører eller som man kan lytte til mens man gjør andre ting.

Vi har også laget interaktive oppgaver og illustrasjoner underveis sammen med quizer for at du skal kunne måle din egen læring og sjekke at du har forstått det som kreves. Både oppgavene og quizene kan man ta flere ganger slik at man er trygg på at det sitter, og man kan bruke dem som repetisjon.

For de bedriftene som har flere kandidater som ønsker å ta fagbrev, vil det være positivt å samles for å gjøre oppgaver og aktiviteter i fellesskap. De faglige diskusjonene som naturlig vil oppstå gjør det både mer lærerikt og knyttet opp mot egen bedrift.

Det er også hyggelig å være sammen med kollegaer, og du lærer kanskje enda litt mer av å sitte i samme rom. I tillegg vil de fleste bedriftene ha en mentor eller opplæringsansvarlig som vil hjelpe til underveis og kan svare på spørsmål.

Men kurset skal fint kunne tas hvis du deltar alene fra en bedrift også.

Hvor mye tid vil dette kurset ta?

Dette er et deltidskurs som går over 10 måneder og som skal være fullt mulig å gjennomføre i tillegg til vanlig jobb, familieliv og fritidsaktiviteter.

Men det er også viktig å nevne at man må gjøre en egen innsats og man må være motivert for å gjennomføre.

Kontaktperson