Jatak 1.JPG

Industrielt byggeri

Treteknisk gjennomfører hvert år en studietur for sine ansatte. Jatak Are Brug, mangeårig produsent av takstoler, var en av bedriftene som ble besøkt ved årets tur.

Treteknisk har i «alle» år hatt et nært samarbeid med takstolbransjen gjennom testing og utvikling, og som sekretariat for Takstolkontrollen, som det het tidligere. I dag foretar instituttet CE-godkjenning for bransjens 50 bedrifter. I tillegg utfører Treteknisk sekretariatfunksjonen for Norske Takstolprodusenters Forening.

Industrielt byggeri overtar mer og mer av byggevirksomheten. Det er mangel på arbeidskraft i Norge på byggeplass og man ønsker ferdige løsninger, som kan monteres direkte i bygget. Bedre nøyaktighet, kvalitet og korte byggetider prioriteres.  

Jatak Are Brug AS

Jatak Are Brug, med aner fra 1980-tallet, har tatt konsekvensen av dette og investert i nye produksjonslokaler og administrasjonsbygg, og en mer digitalisert arbeidsflyt.  

Daglig leder ved Jatak Are Brug, Ole Kristian Lund, kan fortelle at et tettere samspill mellom kunder, selgere og konstruktører gjør det mulig for bedriften å løse flere behov hos kunden enn tidligere. Av i alt 45 ansatte er 10 ingeniører, alle involvert i rådgivning, konstruksjon og beregning. Konstruksjonstegningene overføres digitalt til produksjonsutstyret. 

På Are Brug i Askim er det nå tre CNC-styrte precut-maskiner. Kunden kan herfra få bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut  og takkonstruksjoner som takstoler og takelementer. Are Brug eier flere produksjonsanlegg rundt om i Sør-Norge, og er medlem i Jatak-gruppen. 

alt

I store bygg benyttes sammenbundne takstoler, knutepunktene har nødvendig brannmotstand.

Bransjenormen for trebaserte elementer

Treteknisk utarbeider nå på oppdrag fra foreningen Industrielt trebyggeri «Bransjenormen for trebaserte elementer». Den tar for seg krav til ytelse for inngående komponenter og materialer, samt krav til ytelse for ferdig monterte elementer. Normen vil dekke prefabrikkerte mekanisk sammensatte elementer til bruk som vegg, tak og dekke, og hvor trebasert virke er bærende. Den vil danne grunnlag for en kontrollordning.

 

Publisert 20. september 2019.