MIL 1 + MIL 2.jpg

Innovation LAB utfordrer treindustrien

Mechatronics Innovation Lab (MIL), Grimstad, er etablert for å styrke bruk av roboter i norsk industri, og det er så langt investert ca. 100 mill NOK i senteret.
De skal være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Formålet er å tilby en rekke innovasjonstjenester som i dag ikke finnes.

Treteknisk deltok i november på et besøk hos Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad sammen med bedrifter fra bedriftsklyngene Innveno i Surnadal og Arena Skog i Trøndelag.

MIL er finansiert av Norsk Katapult, som er en satsing fra Nærings- og fiskeridepartementet hvor hensikten er å gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri. Siva – Selskapet for industrivekst forvalter ordningen på vegne av departementet og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  

Svein-Inge Baade Ringstad (CSO) orienterte om bakgrunnen for etableringen av MIL, status for norsk industri med henblikk på digitalisering og MIL sitt tjenestetilbud. Deretter fikk deltakerne en spennende omvisning i MIL sin lab.

alt

Grafen viser automasjonsgraden i internasjonal industri.

Oversikt over automasjonsgraden i internasjonal industri viser store variasjoner, Norge ligger lavt på denne oversikten. Våre naboer har 5 ganger så høy «robot-tetthet» som oss. Baade Ringstad sitt budskap er at produksjonsbedrifter som ikke griper mulighetene som ny teknologi tilbyr, før eller siden vil bli overtatt av bedrifter som vil.

MIL tilbyr tilgang til teknologier og kompetanse fra et bredt teknologisk og industrielt nettverk. Forskere, ingeniører og andre ressurser leies også inn til konkrete oppdrag ved behov.

Bedrifter kan komme med sine produkter og ideer for å teste ut moderne teknologi som roboter, 3D-printere, 3D-skannere, VR-briller og maskinering med siste skrik av CNC-teknologi.

Baade Ringstad kunne også fortelle at de har det 11. største anlegget for AI (Artificial Intelligence / kunstig intelligens) i verden hos seg i Grimstad.

De har hatt besøk av erfarne sveisere som aldri har brukt en robot tidligere, og som har programmert en sveiserobot i løpet av dagen. Dette illustrerer at brukerterskelen har blitt redusert. Redusert brukerterskel og kostnad åpner for mulighet til automatisering og digitalisering i langt større grad enn tidligere.

Med sin organisasjonsform og infrastruktur kan MIL tilby:

 • Nøytralitet
 • Kompetanse
 • Kobling av digitale partnere
 • Produksjon og test av prototyper
 • Kvalifisering av nye teknologier
 • Evaluering av eksisterende prosess
 • Innføring i ny teknologi
 • Teknologileie

Dette organiserer de i flere tjenestekategorier:

Teknologitilgang:

Senteret har tilgang til 60 ulike teknologier!

alt

MIL har mange forskjellige roboter. Fra små coboter til store tradisjonelle industri-roboter.

 

 

alt

Med denne håndholdte 3D-skanneren kan man enkelt lage en 3D-modell av det meste!

Workshops:

Gir innblikk i ny teknologi og hvordan dette kan gi verdi for din bedrift. Her kan man ta med seg sine egne produkter og ideer og teste ut den aller nyeste teknologien!

 • Generell robotikk
 • Robotikk sveis
 • Vision sensor
 • AR & VR
 • 3D-skanning
 • 3D-printing
 • Maskinlæring & PdM
 • Smart sensors

Level-Up:

MIL identifiserer deler av prosessen som ved økt grad av automatisering kan forbedre produktivitet, inntjening og HMS.

Start-Up:

MIL hjelper til med oppstart av den «digitale transformasjonen».

Head-Up:

MIL tilbyr en tredjeparts-sjekk som hjelper til med å forstå kundens behov og hvordan tilpasse produktene.

Prototyping:

MIL sine 3D-printere er avanserte. Fra de enkleste til store printere som også kan lage komponenter i aluminium og komposittmaterialer. Vi fikk se bl.a. kulelager som var «printet». De har også sitt eget anlegg for å lage forskjellige materialer som «råstoff» til 3D-printere. Baade Ringstad hevder at de har Norges «råeste» 3D-printer.

alt

En enkel 3D-printer som benytter en plaststreng som «råstoff»

En av Baade Ringstad sine poenger ved den innledende presentasjonen kan vel være en god oppsummering av et interessant og nyttig besøk hos MIL:

«Stop talking - Start doing»

 

Erik Røshol

Publisert 24. januar 2020.