NMBU.jpg

Invitasjon til fagdag på NMBU

Treindustriens Tekniske Forening inviterer til fagdag på NMBU på Ås
29. mars 2019

Trelastbransjen må ha kompetanse.
Hvilke læremiljøer finnes og hvordan kan det etableres en læringsplattform?
Fagdagen er åpen for alle.

 

Program

09.15   Kaffe
09.30   Vel møtt ved Sten Jarle Solheim, leder i TTF

09.35   Presentasjon av NMBU, - kompetanse, infrastruktur/laboratorier
            og forslag til kurs
            Sjur Baardsen - Dekan MINA, Olav Albert Høibø og Anders Q. Nyrud - MINA,
            Roberto Tomasi - REALTEK.

10.30   Presentasjon av NIBIO, - kompetanse, infrastruktur/laboratorier
            og bidrag til kurs 
            Erik Larnøy

11.00   Rundtur i laboratoriene

12.15   Lunsj

13.00   Hva kan Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) bidra med?
            Vigdis Johansen 

13.20   Hvilke ambisjoner har Stiftelsen Norges Byggskole og Treteknisk?
            Audun Øvrum

13.50   Hva finnes av andre læremiljøer i bransjen?
            Aasmund Bunkholt og Knut Magnar Sandland

14.15   Hva kan NAV bidra med i utdanningen?

14.35   Oppsummering og hvor går veien videre

15.00   Slutt

 

For nærmere informasjon, kontakt telefon 951 00 348

Påmeldingsfrist i løpet av fredag 15. mars
Deltageravgiften er kr 1.000.
Faktura ettersendes.

Påmelding her.