Kløvsag1 (002).PNG

Invitasjon til prosesskurs Høvleri og Verktøy

Kurset i høvelmaskin og verktøy som Treindustriens Tekniske Forening og Treteknisk skulle avholde på Jevnaker 17. - 18. mars 2020 er dessverre avlyst på grunn av omstendighetene rundt koronaviruset. Vi håper å kunne avholde kurset til høsten.

Digitale 3D-modeller av produksjonsprosesser kan benyttes til å simulere effekten av forskjellige tiltak.

Dette gir mulighet til å vurdere effekten av investeringer i en 3D-modell før en eventuell investeringsbeslutning.

Målet er å unngå feilinvesteringer.

Tiltakene som simuleres kan være investeringer eller forbedringer i prosessen, effekten av endret ordremønster, bedret driftstilgjengelighet etc.
Treteknisk er nå i gang med å lage en modell av høvleriet til Bjertnæs Sag AS på Jevnaker.

Erik Røshol vil presentere modellen på det planlagte prosesskurset for Høvleri og Verktøy. I løpet av kurset skal vi også besøke Bjertnæs Sag, så her blir det mulighet til å se både den virkelige prosessen og modellen.

For mer informasjon om kurset, se her.