2022.10.24 Nyhet - Webinar EPD - bilde 1.jpg

Invitasjon til webinar om EPD-løsning for norsk treindustri

Markedet etterspør dokumentasjon på klima- og miljøegenskaper for byggevarer. Dette er ytterligere aktualisert gjennom det nye kravet om klimaregnskap i byggteknisk forskrift.

Treteknisk har lenge vært leverandør av EPD-er til trebasert industri. Sammen med LCA.no har vi den siste tiden jobbet fram generator-løsninger for effektiv utarbeidelse av EPD-er. I webinaret vil vi presentere hva vi kan tilby av løsninger til bedriftene.

Dette webinaret er gjennomført. Opptaket av webinaret finner du her.

Vi inngår i disse dager en samarbeidsavtale med LCA.no og vil også fortelle om den.

Blant temaene som vil gjennomgås i webinaret er bakgrunn og målsetning for en EPD-løsning, hva slags type løsning vi har valgt, forskjellige muligheter bedrifter har og hva som er viktig for bedrifter å tenke på.

Foredragsholdere er avdelingsleder Jonas Ljungdahl og EPD-rådgiver Vegard Ruttenborg i Treteknisk samt vår samarbeidspartner LCA.no.

Dato:     Tirsdag 1. november 2022
Tid:        Kl. 12.30 – 13.00
Sted:     Digitalt via Teams

Kontaktpersoner