KAS 3.jpg

Knut Amund Skatvedt – og den grønne tråden

En liten samtale med spesialrådgiver Knut Skatvedt i Treteknisk.

Etter mange år i trelastbransjen, med varierende konjunkturer, hvordan tenker du om treets posisjon fremover, Knut? 

Det blåser i alle fall en trevind over hele landet. Det har vel aldri vært slik fokus på trebruk og trebyggeri. Bransjen er stadig i utvikling, og det settes stadig nye rekorder i å bygge høyt og spektakulært. Da blir en motivert.

Wood works, altså?

Ja, jeg er så heldig at jeg i vel 4 år har vært engasjert i den midt-norske innovasjons-klyngen WoodWorks!. Det er en skog- og trebasert næringsklynge med 80 partnere som opprinnelig hadde utgangspunkt i Trøndelag.

Klyngen passerer snart 100 utviklingsprosjekter. De spenner fra mindre produktutviklings-prosjekter til Horizon 2020-prosjekter med internasjonale nettverk.

Klyngen er unik i og med at den tar opp i seg hele verdikjeden fra skog til ferdig produkt. NTNU ligger sentralt geografisk, og det nyter bedriftene godt av ved et tett samarbeid om studentoppgaver.

Kompetanseformidling er vel fortsatt viktig?

Prosessforbedringskursene, som er gjennomført sammen med Treindustriens Tekniske Forening, har vært populære i industrien. Vi har blitt nødt til å sette disse på vent på grunn av koronasituasjonen. Men fagopplæringen for voksne har vi lykkes i å digitalisere.  

Treteknisk tilbyr tilpasset fjernundervisning for bransjefolk som ønsker fagbrev innen trelast, og Skatvedt og kollega Trond Kalstad melder om stor interesse. Neste kurs starter i uke 12.

alt

Det går en grønn tråd gjennom livet ditt!

Jo, det er nå blitt sånn. Jeg kommer fra en gard på Nannestad, med en liten skogteig. Etter hvert havnet jeg på Norges Trelastskole på Lillestrøm, og ble kjent med trivelige folk og en interessant bransje.  

Siden har det blitt videreutdanning både på Høgskolen i Innlandet, NMBU på ÅS og BI.

Du har gått flere skoler, men du har vel jobba også?

Ja, arbeidskarrieren har vært veldig variert. Fra driftssjef for byggevareutsalg på K. Kværner, sagbruk både i Danmark og Bogstad og Kirkenær i Norge, til både driftsleder og leder ved Moelven Eidsvold Værk i to forskjellige perioder. Jeg har også vært leder for Gran Tre, ikke langt fra Nannestad, og har nå vært 6 år på Treteknisk. Erfaring han har god bruk for som prosjektleder for bygg i Woodworks!.

For Skatvedt handler det ellers om å dreie i tre, drive litt gardsbruk og brygge litt øl. Og han løper gjerne 10 km til (og fra) Gardermoen, hvor han tar flybussen til Oslo og Treteknisk. Nå har han bygd hytte, vel og merke i massivtre oppe i Ådalen, og har utsikt til skog så langt øyet kan se. Tre er absolutt en del av fremtida, mener Skatvedt.

Per Skogstad

Publisert 10. februar 2021.