Building Green Oslo oktober 2018 Stine.jpg

Trehus har mange fordeler

Tre er et effektivt byggemateriale som gir godt inneklima og arbeidsmiljø i tillegg til å være svært miljøvennlig. Utfordringene når man skal bygge i høyden er i første rekke knyttet til brannkrav og lydisolering. 

Fordeler og utfordringer ved å bygge høyhus i tre var tema for paneldebatten på konferansen Building Green i Oslo 18. oktober.  Debatten ble ledet av Aasmund Bunkholt fra Trefokus,  panelet besto ellers  av Ole Kleppe fra Bergen Boligbyggerlag, Audun Blegen fra Veidekke, Trond Barli fra Ringsaker Vegg og Takelement og Kristine Nore fra Splitkon. Det ble snakket om hvilke grep bransjen bør ta for å få fart på byggingen av høyhus i tre. Målet er at tre kan benyttes ved urbant byggeri, det betyr å bygge i høyden i byer og tettsteder.

På miljøområdet  fremheves stadig treets gunstige egenskaper. Flere undersøkelser viser betydelige reduksjon i CO2 utslipp i forhold til andre byggesystemer. Det er dog utfordringer omed brannkravg, lydisolering, logistikk på arbeidsplassen som bransjen må møte for å levere optimalt på området.   

Bruk av tre i store byggeprosjekter innebærer utstrakt bruk av industrialiserte konsepter. Det betyr at byggelementene blir ferdigstilt i en fabrikk, montasjetiden på byggeplass blir derfor kort. Tre har vist seg godt egnet for industrialisert produksjon og har svært god nøyaktighet, fremhevet flere i panelet under debatten hos Building Green.

Tre gir i utgangspunktet godt innemiljø takket være treets iboende egenskaper. Dette betinger at treoverflatene er eksponert, noe som i dag ikke alltid er tilfelle på grunn av kompliserte brannkrav. Her er det behov for nytekning og  nye løsninger.

Konsensus var at selv om byggenæringen blir sett på som en relativt konservativ næring, er vi inne i en utvikling hvor både utbyggere og entreprenører går nye veier – for eksempel ved bygging av høyhus i tre.

-Skal vi nå utslippsmålet til FNs klimapanel og holde oss innenfor 2-graders målet er det ikke tvil om at vi må bevege oss ut av komfortsonen, sa Bunkholt.Paneldebatt om bygging av høyhus i tre. Ledet av Aasmund Bunkholt.