Eksportkurs.png

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster med kurs om internasjonalt markedsarbeid

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har samarbeidet om å utvikle en kurspakke for de som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid, eller kanskje er ny med salgsarbeid internasjonalt. 

Kurstilbudet er et svar på en medlemsundersøkelse i både WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster hvor mer enn halvparten av respondentene gav uttrykk for at de ønsket et kurs.

Kurset vektlegger generelt salgsarbeid til bedrifter og innholdet vil være relevant i forhold til alle klyngebedriftenes produkter og tjenester.

Kunnskapsrike foredragsholdere
Kunnskapsleverandører vil være Trademark, Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge, hvor sistnevnte støtter kurset og deres internasjonaliseringsopplegg vil være integrert i kurset.

Treteknisk er prosjektleder bak kurset og koordinator for studieturen, på oppdrag fra WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster. 

Fysiske og digitale samlinger
Kurset vil foregå både digitalt og fysisk, og starter mandag 30. mai med et digitalt oppstartsmøte. Deretter følger en todagers samling fysisk i Oslo 15.-16. juni og en digital samling 30. juni, før kurstilbudet avsluttes med en studietur med praktisk trening i salgsarbeid til Bremen og Amsterdam 18.-21. september!

Les mer om kurset og meld deg på her!

alt