Kurs prosessoptimalisering justerverk 4.jpg

Kurs i prosessoptimalisering justerverk

Kurset holdes på Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7.
Med befaring og øvelse på Bergene Holm AS, Avd. Haslestad i Hof.

Kurset er myntet på leder, driftssjef, operatør og vedlikehold.
Man kurses av maskinleverandører, medlemsbedrifter og Treteknisk.
Dette er praktisk rettet kurs innen hva vi selv kan fikse i det daglige.
Erfaringer viser at flere deltakere fra bedriften bedrer kompetanseoverføringen.

Tirsdag 27. august
 

11.15     Registrering

11.30     Lunsj

12.30     Presentasjon av deltakerne og målsetting

12.40     Kontinuerlig forbedringsarbeid i justerverk
Erik Røshol - Treteknisk

13.00     Inntrimming, drift og rutiner
Reidar Østli - Ringsaker Industriservice AS

14.00     Om vertsbedriften og justerverket
Bergene Holm AS, Avd. Haslestad
Glen Andre Jensen

14.20     Avreise til bedriften

14.50     Omvisning på bedriften

16.00     Parallelle sesjoner
              A. Praktisk øvelse – inn trimming

              B. Kontroll av kamerasortering

17.20     Buss til hotellet

18.00     Oppsummering med lesk i møterommet

18.45     Fri

19.30     Middag

Onsdag 28. august
 

08.20     Sortering visuelt og automatisk
Jan Bramming - Treteknisk og Trelastkontrollen
Presentasjon av de aktuelle sorteringsreglene og implementering.

08.50     Praktisk sorteringsevaluering
Framlegging av forskjellige sorteringsvalg.
Jan Bramming - Treteknisk

09.20     Ny sorteringsteknologi, egne- og kundeerfaringer?
Kjell Nybakke - Begna Bruk AS og deltakerne.

09.40     Pause

09.50     Driftserfaringer
RemaSawco - Helge Timland
USNR - Finn Martinsen og Sten Jarle Solheim

10.40     Pause

10.50     Dynalyse - Mikael Perstorper
Finscan - Magnus Skoglund
L.O.A.B. - Martin de Haas

12.00     Oppsummering og veien videre
Knut Amund Skatvedt - Treteknisk

12.10            Lunsj og vel hjem

 

Påmeldingsfristen er mandag 12. august.
Se skjema for påmelding her.