IMG_20190320_103950.jpg

Måling av fukt tema på Energi og Tørkeklubbens årsmøte

Energi og Tøreklubben er et nettverk for folk som er opptatt av energispørmål og trelasttørking. Årets hovedutferd var lagt til Hadeland hvor de nye kammertørkene hos GB Gran Tre ble vist frem.

Mer gran hos Gran Tre

Det tidligere almenningseide sagbruket på Jaren har i vel et år hatt Gausdal Bruvoll som eier. Hadelandsalmenningene ble samtidig andelseiere i Gausdal Bruvoll.
Gran Tre sin historie startet på 1970-tallet, da sagbruket til Gran Almenning brant. Planer om et sentralsagbruk for Gran, Tingelstad og Brandbu ble da aktualisert og i 1974 var man igang med produksjon av rå skurlast. Bedriften har hatt en løpende utvikling frem til at man i dag skjærer, tørker, sorterer, høvler og overflatebehandler trelast fra 60 000m3 tømmer. "Vi har nå startet en investringsplan for å øke til 90 000m3", kunne daglig leder Finn Hoel fortelle.

 

alt

Nye tørker fra Valutec

Tørkeklubben ble vist de nye tørkene på Gran Tre av Valutec, som også hadde hovedforedraget under Årsmøtets fagdel. Fredrik Åhman fra Valutec AB fortalte om erfaringer i forbindelse med bygging og driftssettelse av de to nye kammertørkene ved Gran Tre. "Et godt forberedt prosjekt, noe som viste seg å være en god investering, prosjektet har nærmest gått prikkfritt", kunne Fredrik Åhman fortelle.

Fuktmåling og oppfølging av tørkekvalitet

Fuktmåling kan sies i prinsippet å være enkelt.  - Vann påvirker ledningsevnen for strøm ved varierende fuktinnhold.  Dette brukes til å måle fuktighet med avansert måleutstyr. I operativt produksjonsmiljø er måling av fukt nøyaktighetsarbeid hvor en rekke faktorer kan påvirke måleresultatet. Martin Rentoft, Sågteknik, som forhandler både håndholdte fuktmålere og produksjonsintegrerte målere holdt foredrag om hva som påvirker måleresultatene og hvordan korrekt måling bør foregå. Måling av fukt inngår i mange prosessforbedrende tiltak innen energi og tørking, - rett fuktmåling er derfor kritisk.

En undersøkelse av måleusikkerhet ved bruk av motstandsmålere vil bli gjennomført av Energi og Tørkeklubbens medlemmer i 2019.

alt

Energi og Tørkeklubben, hva skjer?

April-september undersøkelse av måleusikkerhet - fuktmålere.

5-6. juni Treteknisk - kursdager. Tørrsortering.

24. oktober fagmøte - tema måling av fukt. Hedmark.

2-3. mars 2020.  Årsmøte og fagmøte.  Aust-Agder