Battersea Park.jpg

Mange ville lære om helseeffekter og bruk av tre i innemiljø

Entreprenører, arkitekter, produsenter og byggherrer med flere kom for å høre eksperter fra hele Europa dele nyeste kunnskap om hvordan bruk av tre påvirker helse og innemiljø.

En oversikt over foredragene som ble holdt på seminaret finner du her:

1. Anders Q. Nyrud

2. Petter Torås Halseth

3. Mark Hughes

4. Michael Burnard

5. Helena Järnström

6. Marko Hyttinen

7. Karl Dobianer

8. Knut R. Skulberg

9. Liv Haugen

10. Björn Källander og Bror Sundqvist

11. Kjell Tryggestad og Egil Utheim

12. Ulrich Hundhausen

 

Mennesket har vært eksponert for skog og trematerialer så lenge vi har eksistert, og det er ting som tyder på at tre skiller ut stoffer som virker positivt inn på oss og vår helse.

 - Vi merker at fokus på innemiljø er økende. Dette er et område der det for tiden skjer mye og behovet for kunnskap er stort, sier seminarleder Ove Munthe-Kaas fra Treteknisk.

alt

De som deltok på seminaret fikk blant annet høre om studier som tyder på raskere rekonvalesens og mindre opplevd smerte om man ligger på pasientrom med innslag av tre. Det er også forsket på hvordan bruk av tre påvirker stress. Mike Burnard fra InnoRenew i Slovenia viser i sitt arbeid hvordan stressnivået (kortisol) reduseres raskere i rom med treinteriør. 

I Norge skal det investeres 8-9 milliarder de neste årene i sykehusbygg, fortalte Liv Haugen fra Sykehusbygg. Om bruk av tre kan føre til bedret rekonvalesens hos pasienter, vil det selvfølgelig være aktuelt å benytte tre i pasientrom. Det etterlyses imidlertid mer forskning og dokumentasjon på området. Det stilles strenge krav til materialer brukt i sykehusbygg, blant annet i forhold til renhold og desinfeksjon. Dette vil antakelig kreve en form for overflatebehandling av tre. Hvordan kan vi overflatebehandle trematerialer uten at vi reduserer de unike egenskapene for mye? Ulrich Hundhausen fra Treteknisk fortalte om hvilke muligheter til overflatebehandling man har og forventet effekt av disse.

alt


Kontakt:

omk@treteknisk.no tlf. 908 57 867