Karl Arena Pro.jpg

Karl Mahnert fortalte om utviklingen av K-Bjelke plus.

Markerer overgangen til Arena Pro klyngestatus

Undersøkelser utført av Trøndelag Forskning og Utvikling viser at medlemmene i Arena Skog-klyngen har bedre økonomisk utvikling enn andre bedrifter i samme næring. 

Klyngen, som nå skifter navn til WoodWorks!, fremstår fra nyttår som en regional klynge hvor antall medlemmer er økt fra 47 til vel 70.

Klyngen markerte overgangen med et bredt sammensatt fagseminar på Stjørdal.

Vil fokusere på skogressurser, bygg og fiber

WoodWorks!-klyngen legger opp til en bred faglig tilnærming slik at hele verdikjeden for skogbasert næring blir representert. Bærekraftig byggeri ligger i tiden, og er et naturlig område hvor det skal jobbes frem nye løsninger fremover. Støren Treindustri vil i løpet av en to-års periode være med og fullføre en utbygging på Lilleby i Trondheim som innbefatter flere bygg i lette konstruksjoner på opp til åtte etasjer. Klyngebedriftene presenterte et bredt spekter av forbedringsprosjekter under arbeid.

80 forbedringsprosjekter gjennomført

Ved overgangen til Arena Pro-status kan klyngen vise til 80 forbedringsprosjekter som er gjennomført blant medlemsbedriftene. Mange av prosjektene har blitt gjennomført med involvering fra Treteknisk. Under fagseminaret ble produktutvikling hos InnTre Kjeldstad og Horizon 2020-prosjektet Build in Wood presentert. Begge prosjektene er godt forankret i klyngestrategien.

Publisert 10. desember 2019.