usa takstoler.JPG

Masterstudenter oppdager Amerika

Treteknisk bistår gjerne studenter når de skal skrive sin masteroppgave. Denne våren skal to studenter fra Høyskolen Kristiania gjøre en undersøkelse av industrielle trebyggere. Utfra intervjuer av industriaktører vil studentene undersøke hvilke utfordringer aktørene møter, og hva som fører til suksess, eller konkurs.

Høyskolen Kristiania har et langsiktig samarbeid med Oregon State University, og studentene Emil Buland og Michelle Lindland fikk derfor nylig anledning til en studietur for å bli kjent med treindustrien i USA.

Studerer innovasjon og tvehendt ledelse

Emil og Michelle tar et masterprogram i innovasjonsledelse ved Høyskolen Kristiania. Teoretisk ståsted for masterarbeidet har vært tvehendt ledelse (ambideksteritet) hvor behovet for utvikling og innovasjon skal balanseres med driftsfokus. 

De vil gjøre en undersøkelse blant industrielle husbyggere og forsøke å finne ut av hva som bidrar til aktørenes suksess, eller hvorfor bedrifter mislykkes og ender i konkurs.

Her er reisebrevet deres fra besøket i USA:

alt
 

Michelle Lindland og Emil Buland 

Reisebrev fra vårt besøk til Oregon State University i USA

Vi er to masterstudenter som studerer innovasjonsledelse ved Kristiania. Over de siste ukene har vi vært på besøk hos Oregon State University som en del av vår forskning til masteroppgaven. Før vi bestemte oss for hvilket tema vi skulle skrive om, foreslo veilederen vår, Erlend Nybakk, at det var muligheter for å undersøke industrien innenfor prefabrikkerte hus, ettersom han tidligere har vært i USA og forsket med tre-eksperter innenfor sektoren. Vi syntes dette hørtes ut som en gyllen mulighet og ville bruke noe av vår kompetanse. Derfor landet vi på temaet "innovasjon i den prefabrikkerte hus industrien ", mer nøyaktig: "Hvilke ambidekstre utfordringer opplever selskaper innen industrien for prefabrikkerte hjem når de innoverer, og hvordan påvirker disse spenningene konkurs eller suksess i USA og Norge?"

Da vi startet å fordype oss i temaet, fant vi ut at det har vært et spesielt høyt antall konkurser blant firmaer innen byggebransjen i 2023 og de foregående årene både i Norge og internasjonalt. Noen eksperter har til og med hevdet at byggebransjen befinner seg i en krise. Siden vi studerer innovasjon, var dette temaet for interessant for oss til ikke å undersøke videre med tanke på at det har blitt gjort lite forskning på innovasjon i industrien for prefabrikkerte hus, samt utfordringen med å klare å arbeide tvehendt i et fallende marked. For å hjelpe oss med å komme i gang med hvem vi burde ta kontakt med, ble vi koblet med Treteknisk, hvor vi mottok mye relevant informasjon fra Knut Skatvedt og Ivar Hansen. De ga oss tips om ulike eksperter og bedrifter innen treindustrien som kunne være relevante for oss å snakke med. De har vært til stor hjelp i denne oppgaven.

Før vi reiste til USA hjalp veilederen vår oss med å koble oss til både PhD-studenter, masterstudenter og professorer med ekspertise i trevitenskap og forretningsdrift ved Oregon State University. Under oppholdet var vi så heldige at vi fikk gjennomføre intervjuer med toppledere i store bedrifter som produserer prefabrikkerte hus samt ekspertintervjuer med en professor og en som jobber på et forskningslaboratorium på OSU. Resultatet ble at vi samlet meningsfulle perspektiver om hvordan industrien jobber med innovasjon, problemløsning og nye løsninger for årene som kommer. I tillegg fikk vi besøke en velkjent amerikansk produsent av ferdighus, hvor vi ble gitt en to timer lang guidet tur som viste hele prosessen med husbyggingen fra start til slutt. Dette ga oss en dypere innsikt i forståelsen av hvordan prefabrikkerte hus bygges samt nye nøkkelfunn.

Nøkkelfunn

Et veldig interessant funn er at å kjøpe ferdighus for en familie i USA, kan anses som et stigma fordi husene ofte forbindes med "trailer parks". For noen av aktørene var det største insentivet for å lage fabrikkerte hus, at det skulle være mest mulig rimelig for kunder. Hos de aktørene ble husene produsert på store samlebånd, hvor de kunne produsere opp til seks hus hver eneste dag. De var så klare til å settes på en trailer og sendt ut til kundene. Hos kunden trengte de bare 45 minutter før huset sto ferdig. Det var nok den største forskjellen fra tradisjonelt byggeri i Norge. Et annet viktig funn var samholdet produsentene hadde til hverandre. Selv om de konkurrerer med hverandre, var det usedvanlig høy samarbeidsvillighet mellom de ulike produsentene. Oppsummert virker det som at alle gagner på at hele industrien for prefabrikkerte hus går fremover samlet. Derfor mener vi at dette er en spennende industri, som virkelig har lyst til å legge inn innsatsen for å kontinuerlig forbedre seg ettersom de befinner seg i et dynamisk marked.

Vi ser frem til å se hvordan dataene vi samler inn kan hjelpe den prefabrikkerte hus-industrien og byggebransjen som helhet å identifisere noen av faktorene som bidrar til at noen selskaper går konkurs mens andre lykkes. Vi ønsker til slutt å rette en stor takk til Oregon State University for gjestfriheten deres og for å tilby et gunstig miljø for læring og samarbeid. Vi har kommet tilbake til Norge med ny kunnskap om industrien og et verdifullt nettverk av mennesker.

NB! Hvis du jobber i en bedrift som produserer ferdighus enten i Norge eller i USA og leser dette, ikke nøl å ta kontakt med oss. Vi vil gjerne ta en prat med deg om dine erfaringer og/eller ekspertise i bransjen, da all innsikt vi kan samle er av verdi for både oss og bransjen som helhet.

Kontakt:

Emil Bruland: embu005@student.kristiania.no

Michelle Lindland: mili007@student.kristiania.no

Kontaktperson