grønt innemiljø.jpg

Nordisk seminar om helseeffekter ved bruk av tre

Velkommen til nordisk seminar om helseeffekter ved bruk av tre 28. november i Oslo. 

Invitation to Seminar in English

Mennesket har bygd med tre siden tidenes morgen. Tre er et naturlig byggemateriale, og man tror at det gir positive helseeffekter å bygge med tre og ha tre eksponert i innerom. Men det er ikke nok å tro. 28. november kommer noen av de beste forskerne i og utenfor Norden til Oslo for å presentere sine funn. Temaet er særlig aktuelt i forbindelse med sykehus- og skole-utbygginger.

Det er utviklet en ny teststandard for konstruksjonsprodukter til innendørs bruk, EN 16516: “Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air.” Fremtidig bruk og konsekvenser av denne standarden vil bli presentert.

Videre vil følgende temaer blant annet bli belyst:

  • Psykologiske effekter ved bruk av tre
  • Design og helse
  • VOC fra tre og innemiljø
  • Bruk av tre for regulering av inneklima
  • Helse for bygningsarbeidere under oppførelse av bygg

Seminaret er ideelt for arkitekter, entreprenører, utbyggere, bestillere og andre som vil vite mer om hvordan tre påvirker innemiljø og helse.

Program. Hold av dagen!

Arrangements info

Tid: 28. november 2018. Kl 9:30 - 16
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo (Veibeskrivelse)
Deltakeravgift kroner 500.-

Begrenset antall plasser. Påmelding innen 14. november  til: firmapost@treteknisk.no

                

                                   

Tretorget støtter arrangementet som kompetansemegler innen skog / tre i Hedmark og Oppland. Ordningen som kompetansemegler finansieres av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Norges Forskningsråd.  Arrangementet støttes også av Nordic Forest Research (SNS).