WoodCluster.jpg

Norwegian Wood Cluster

Treteknisk har blitt tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster

Treteknisk ble i sommer tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC). NWC er en næringsklynge innen verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. Visjonen er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig og industrialisert trebyggeri. NWC vil med det ta en ledende posisjon i markedet for klimavennlig bygg- og boligløsninger i Skandinavia, og levere produkter av høy verdi til det internasjonale markedet.

NWCs hovedmålsettinger er å:

  • Utvikle fremtidens klimavennlige bygg- og boligløsninger for voksende markeder i tettbygde strøk.
  • Utvikle avanserte industrielle prosesser i den skogbaserte verdikjeden.
  • Utvikle digitale plattformer og samarbeidsmodeller som sikrer effektiv utnytting av skogbasert bioråstoff.
  • Utvikle et nasjonalt kompetanseprogram for operatører, ingeniører og ledende personell i skog- og trenæringen knyttet til digitalisering og avansert vareproduksjon.
  • Redusere miljøavtrykket fra verdikjeden og utvikle gjenvinnbare, sirkulære bygg- og boligløsninger.

Klyngen er i dag organisert i faggruppene Bærekraft, Digitalisering og automasjon og Kompetanseutvikling. Treteknisk er representert i alle faggruppene med henholdsvis avdelingsleder Ove Munthe-Kaas i bærekraftsgruppen, spesialrådgiver Erik Røshol i digitalisering og automasjonsgruppen og spesialrådgiver Knut Amund Skatvedt i kompetansegruppen.

Administrerende direktør på Treteknisk, Audun Øvrum, er glad for at instituttet har blitt tatt opp som medlem i klyngen, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å nå klyngens målsetninger. Han mener klyngens mål og visjon passer godt med instituttets fagområder og kompetanse. Øvrum mener at klyngen vil være en meget god arena for å treffe bransjen og å jobbe frem løsninger på deres utfordringer i dag og i fremtiden.

Driften i klyngen er støttet av Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune, og består av følgende medlemmer: Glommen Mjøsen Skog AS, Statskog SF, Gausdal Bruvoll SA, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Kontur Arkitekter AS, Begna Bruk AS, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag AS, Norsk Treteknisk Institutt, Høgskolen i Innlandet, Tretorget AS, Norsk Massivtre AS, Skogbrukets Kursinstitutt og Sparebank 1 Østlandet.