WoodCluster.jpg

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Treteknisk er medlem av Norwegian Wood Cluster (NWC), der vi sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider for å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Fredag 20. november annonserte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters (Arena-program). 

Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene. Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge. Klyngeleder Knut Skinnes uttaler: 

- Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne anerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet.

Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden for øvrig.

Administrerende direktør på Treteknisk, Audun Øvrum, er glad for at NWC har blitt en del av Arena-programmet, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å nå klyngens målsetninger. Han mener klyngens mål og visjon passer godt med instituttets fagområder og kompetanse. Øvrum mener klyngen vil være en meget god arena for å kunne jobbe med målrettet FoU-arbeid som kan finne løsninger på næringens utfordringer i dag og i fremtiden.