2023.03.10 Nyhet - Heartwood - bilde 1 Terje Melheim.png

Terje Melheim fra Moelven Industrier fortalte engasjert om forankring av kompetansefremmende arbeid i sin bedrift.

Norwegian Wood Cluster vil sikre livslang læring hos medarbeiderne i medlemsbedriftene

Næringsklyngen Norwegian Wood Cluster (NWC) holdt nylig workshop om utviklingsprosjektet «Heartwood» – som ønsker å sikre livslang læring hos medarbeiderne i medlemsbedriftene.

Næringsklyngen har 33 medlemmer, alle plassert i verdikjeden fra skog til bygg. Oppdaterte kunnskaper hos medarbeiderne er avgjørende for bedriftenes konkurranseevne og oppgavene med å sikre dette vil de arbeide sammen om.

Klyngen inviterte derfor nylig til workshop om utviklingsprosjektet som har fått navnet «Heartwood».

Fylkeskommunen vil være pådriver
Prosjekt "Heartwood" er et resultat av en dialog mellom bedriftsledelse, tillitsvalgte og ledelsen i fylkeskommunen.  For Innlandet fylkeskommune er trebasert industri og industriutvikling spesielt viktig. De finansierer derfor utviklingsprosjektet Heartwood, hvor NWC er prosjektleder.

Moelven Industrier vil være sentral i prosjektgjennomføringen, og fagansvarlig for medarbeider- og lederutvikling Terje Melheim var klar til å bidra med sin del til den dugnaden prosjektet vil bety for klyngebedriftene.

Treningsleir på Toten 
Industriparken på Raufoss har i en årrekke inspirert mange treindustribedrifter innen prosessforbedring og digitaliseringsarbeid.

I Heartwood vil Læringsfabrikken bidra som øvingsarena både når det gjelder prosessutvikling og med å gjøre prosesslæring lett tilgjengelig for medarbeidere på alle nivåer i industrien.

alt

Knut Amund Skatvedt vil bidra til å bedre balansere drift og utvikling hos bedriftene. Foto: Treteknisk

Dette bør det forskes på
Knut Amund Skatvedt, spesialrådigver i Treteknisk, presenterte under oppsummeringen av workshopen sine tanker om et mulig forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om den utfordringen det er å håndtere daglig drift og samtidig evne å utvikle bedrift og medarbeidere for framtida.

Flere av bedriftene nikket gjenkjennende til beskrivelsene og prosjektideen vil nå videreutvikles i samarbeid med klyngen.

Kontaktperson