2023.05.16 Nyhet - Ny bok publisert - Tolking virkesegenskaper visuell tilleggssortering.jpg

Ny bok om visuell tilleggssortering

Treteknisk har utarbeidet ny bok for Norsk Trelastkontroll, "Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering". 

alt– Boken er en veileder for visuell tilleggssortering ved maskinsortering av konstruksjonsvirke.

Den er kvalitetssikret av kontrollører i Norsk Trelastkontroll, og er tiltenkt å være et hjelpemiddel for å tolke ulike virkesfeil.

Boken inneholder et stort bildemateriale.

Medlemmer i Norsk Trelastkontroll får boken gratis, andre kan kjøpe den for 300 kr. 

Jan Bramming, sekretariatsleder i Norsk Trelastkontroll

 


Boken ble lansert på årsmøtet til Norsk Trelastkontroll 11. mai, og etter hvert får alle medlemsbedrifter i Norsk Trelastkontroll tilsendt eksemplarer av boken.

Kontaktperson