Anne 3 ute.JPG

Ny medarbeider hos Treteknisk

Anne Elisabeth Årdal (32) er ansatt som rådgiver i avdeling Energi og Miljø, hvor hun skal arbeide med EPD (Environmental Product Declaration) og LCA (livsløpsanalyse). Hun er sivilingeniør i kjemi fra NTNU, med fag innen energiteknologi, LCA og industriell økologi. I perioden 2015 - 2019 jobbet Anne Elisabeth i Jotun hvor hun hovedsakelig utviklet og tilpasset Jotuns plattform i EPD-generatoren til LCA.no, og genererte deretter nærmere 150 EPDer for Jotun globalt. Hun har en interesse for IT-systemer og kompetanse innen Office365 og spesielt SharePoint, som kan komme godt med for Treteknisk.

Treteknisk er veldig glad for at Anne Elisabeth har valgt å jobbe for oss og ser frem til å styrke faggruppen i miljø og EPD, som er et viktig satsingsområde for instituttet.