IMG20211015114646.jpg

Ny ved Treteknisk, Dag Pasca

Det settes stadig nye rekorder for store bygg. Bak ligger mye forskning og kompleks metodikk. Nå gjøres dette tilgjengelig fra Treteknisk. Møt vår nye medarbeider:

Dag Pasca

Som navnet tilsier er Dag halvt norsk, halvt italiensk. Han er oppvokst i Firenze, men var hver sommer gjennom hele barndommen hos mormor og morfar på Sørlandet. Ved brygga ventet egen båt og Dag fikk sansen for båt og friluftsliv. 

– Når du spør må jeg innrømme at natur og friluftsliv var den egentlige årsaken til at jeg ønsket å flytte til Norge, betror Dag oss med et lurt smil. Han forteller videre at kameratflokken hjemme i Firenze ble mektig imponert da han som seksåring fortalte om egen båt hos besteforeldrene i Norge.

Tre i Toscana

Dag er utdannet ingeniør fra universitetet i Firenze innen "civil engineering". Etter fullført bachelor kom tankene om å studere i Norge. Han tok først den obligatoriske norsk-testen, en grei match for en sørlending... Han lette så gjennom alle norske universitet med byggfag og endte på et masterstudie i konstruksjonsteknikk ved NMBU. Det var her den etter hvert dyptgående interessen for å bygge med tre ble vekket. 

Dag likte faget så godt at han fortsatte med en forskerutdanning etter mastergraden. – Interessen for trebyggeri gjorde at jeg mot slutten av ph.d.-studiet så etter et arbeidssted hvor det ble drevet forskning og utvikling på tre og bruk av tre, og valget var lett da jeg fikk tilbud fra Treteknisk, forteller Dag.

Et etterspurt fagfelt

Ved Treteknisk skal Dag jobbe med konstruksjonsteknikk. – Jeg har i min doktorgrad særlig undersøkt simulering av konstruksjoner, økt bruk av tre fører til at nye barrierer stadig brytes, dette hadde ikke vært mulig uten viteskaplig tilnærming til data og bruk av simuleringsverktøy. Det gjelder å teste bygget utfra teori, før man bygger, forklarer Dag.

Han har de siste to årene jobbet mye med det som blir kalt "Finite Element Method - FEM", den gjør det mulig å teoretisk ta utgangspunkt i materialegenskaper og modellere og teste ut konstruksjoner og sammenføyninger, dette er spesielt nyttig i store komplekse bygg som blir utsatt for store laster og ytre påkjenninger.

alt

Illustrasjon viser bruk av FEM på en gulvkonstruksjon

Treteknisk forklarer forskning

En av de områdene Dag Pasca har forsket på er hvordan svingninger i gulvkonstruksjoner oppleves for de som lever og bor i bygget.

Les hele artikkelen på ascelibrary.org