Samee Konrad.png

Konrad Kittelsen (til venstre) og Samee Ullah

Nye medarbeidere ved Treteknisk

Treteknisk har fått to nye medarbeidere, Konrad Kittelsen og Samee Ullah.

Konrad Kittelsen

Konrad Kittelsen (36) er ansatt som laboratorietekniker i avdeling for Prøving og sertifisering.

Han kommer fra Kiwa Teknologisk Institutt der han har jobbet 14 år som laboratorietekniker/prosjektleder. Konrad er utdannet ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, som maskinarbeider.

Samee Ullah

Samee Ullah (28) er ansatt som prosjektmedarbeider i avdeling for FoU og rådgivning.

Han kommer fra BRIGHT rådgivende ingeniører bygg AS. Samee er utdannet sivilingeniør innen byggeteknikk og arkitektur på NMBU. Masteroppgaven «En studie av fuktinnhold i massivtre; oppfukting- og uttørkingsprosessen» ble utført i samarbeid med Treteknisk. Samee vil bidra med sin kompetanse i blant annet Horizon 2020-prosjektet Build-in-Wood. Han kommer også til å jobbe med testing, logging og instrumentering.