l.jpg

Nye standarder for evaluering av returtre

De to første standardene for returtre i Norge er nå ute til offentlig høring hos Standard Norge.

Standardene er utviklet i forskningsprosjektet sirkTRE som er støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA.

Standardene er utviklet i en åpen prosess i en egen arbeidsgruppe i Standard Norges komité for tre og trebaserte produkter, SN/K267.

Disse to standardene er de første i en serie nye standarder som utvikles for å kunne evaluere returtre for at det skal kunne benyttes i nye produkter. Hovedmålet er å sikre effektiv gjenbruk av trevirke.

altDen første standarden som er på høring, heter NS 3691-1 Evaluering av returtre – Del 1: Terminologi og generelle regler, og inneholder generelle bestemmelser for hvordan man skal evaluere og deklarere egenskaper til returtre som skal benyttes som heltre eller som flis. 

Den andre standarden som er på høring heter NS 3691-2 Evaluering av returtre – Del 2: Urenheter, og som navnet tilsier beskriver den hvordan en skal evaluere ulike stoffer og/eller materialer som er tilført rent trevirke.

Del 3 Visuell styrkesortering er planlagt lagt ut på høring før sommeren.

Standardene er på åpen høring fram til 29. februar, og er tilgjengelig for lesing og kommentering på Standard Norges hjemmesider her.
 

Kontaktperson