ttf styret 2021 4_3 kort kort i bunn.jpg

Nytt fra Treindustriens Tekniske Forening

Det nye styret i TTF hadde sitt første møte 17. august i år, og det fysisk på Treteknisk til og med. Da fikk vi tatt et bilde av den blide og fotogene gjengen (fra venstre: Eivind Skaug, Olav Bergene Holm jr., Terje Osen, Ragnar Berg og Ylva Kleiven).

Planen nå er å avholde julemøte fysisk på tradisjonell måte på Olavsgaard 15. desember, så sett av datoen! Det jobbes med programmet, og de som har forslag til interessante foredragsholdere er hjertelig velkomne til å spille dem inn til sekretariatet på aov@treteknisk.no.

Det er også planer om å gjennomføre fagsamlingen om høvling, som skulle vært gjennomført våren 2020, i første halvdel  av 2022. Mer info om dette vil presenteres på julemøtet.

Av andre aktiviteter som det tas sikte på å gjennomføre i 2022 er fysisk årsmøte med befaring samt høstutferd. Innspill til destinasjoner for dette er også fullt mulig å foreslå til sekretariatet.

Vi oppfordrer også de av dere som har kolleger som burde vært medlemmer I TTF til å være vervingsagenter slik at vi får økt medlemstallet i Foreningen. Innmelding kan man gjøre her https://www.treteknisk.no/om-oss/treindustriens-tekniske-forening-ttf-.

Trevennlig hilsen

Styre og sekretariat i Treindustriens Tekniske Forening