Bilde_2_Stiv_Kuling_Room with a view .jpg

Arkitektkontoret Stiv Kuling AS: «A room with a wiew» i Lyngdal. Foto: Arkitekten

Nytt samarbeid med arkitekt og ingeniør nødvendig for god trearkitektur

- For å utnytte de nye arkitektoniske mulighetene i moderne trekonstruksjoner kreves det et nytt samarbeid mellom ingeniører og arkitekter. Dette sier professor Marius Nygaard ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, som er faglig leder for Den nasjonale konferansen for trearkitektur som arrangeres på AHO den 13. november.

Nygaard forteller at utvikling av god trearkitektur krever et tett samarbeid mellom ingeniør og arkitekt: - De må forstå hverandres roller og oppgavens rammebetingelser, og ha en felles, solid forståelse av materialer og konstruksjonsprinsipper. Uten dette samspillet evner man ikke å lage bygg med høy og varig kvalitet, sier Nygaard.  

alt

Marius Nygaard, professor emeritus
på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) 

For å belyse hvordan dette samarbeidet kan utspille seg i praksis er Gaute Mo, som er partner i ingeniørfirmaet Degree of Freedom, invitert til å snakke på trearkitekturkonferansen. Firmaet er arkitekturorientert, og har kontorer i Oslo, Valencia og Athen. Flere av firmaets ingeniører har samarbeidet med den spanske stjernearkitekten Santiago Calatrava, som har stått bak spektakulære brokonstruksjoner og bygninger over hele verden, blant andre det vridde høyhuset «Turning torso» i Malmø. I Norge har Degree of Freedom deltatt i utformingen av store trekonstruksjoner i kjente prosjekter, som Stovnertårnet i Oslo.

- Degree of Freedom har blant annet samarbeidet med arkitektontorene SAAHA og Helen&Hard om vinnerprosjekter i arkitektkonkurranser. På trearkitektur-konferansen vil daglig leder og partner Thor Olav Solbjør i SAAHA dele erfaringer fra flerfaglig ideutvikling rundt nyskapende trekonstruksjoner. Han og Gaute Mo vil fortelle om samarbeidet dem i mellom, men de vil også vise andre eksempler fra egne prosjekter. Sammen med den engelske arkitekten Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects skal begge delta i en paneldiskusjon omkring muligheter og utfordringer med å bygge i tre, sier Nygaard.  

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres på Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) i Oslo onsdag 13. november.

Internasjonale pionerer innen ny, urban trearkitektur til Oslo

To internasjonale pionerer i utviklingen av ny, urban trearkitektur vil være hovedinnledere på konferansen. Michael Green (Michael Green Architecture) fra Canada publiserte den radikale rapporten «The Case for Tall Wood Buildings» i 2012. Siden har kontoret gjennomført en serie av store, markante og prisbelønte treprosjekter. Ett av dem er det syv etasjer høye kontorbygget «T3» i Minneapolis, der viktige kvaliteter i byens gamle industri- og lagerbebyggelse gjenoppdages og videreføres, men med nye materialer.

 

alt

Michael Green Architecture: Kontorbygget T3 i Minneapolis (USA).
Foto: Ema Peter

Andrew Waugh (Waugh Thistleton Architects) tegnet Storbritannias første høyhus i tre i 2009. Firmaets arkitekturproduksjon spenner bredt både i bygningstyper og i anvendelsen av tre sammen med andre materialer. Waugh Thistleton er engasjert i utviklingen av ulike former for prefabrikasjon. På oppdrag fra Bergen og omegn boligbyggelag lanserte de i juni ideprosjektet «Trenezia». Firmaet har markert seg sterkt i miljøspørsmål, og deltok i den globale klimastreiken 20 september i år.

Laboratorium for ny norsk trearkitektur

Prosjekter i liten skala, slik som hytter og eneboliger, fungerer ofte som et laboratorium for utvikling av ny arkitektur, også trearkitektur. Gode eksempler fanges jevnlig opp av norske og internasjonale tidsskrifter og nettsteder.

- Hamran/Johansen Arkitekter, Vardehaugen, Stiv Kuling og Sanden og Hodnekvam Arkitekter er yngre arkitektkontorer som har markert seg med treprosjekter av høy kvalitet. De vil snakke om arkitektur, inspirasjonskilder og ambisjoner. Sammen med representanter for treindustrien vil de yngre arkitektkontorene delta i en samtale om arkitektenes kunnskapsbehov knyttet til tre, og om arkitektenes utfordringer til treindustrien, forteller Nygaard.

Verdens største og viktigste konferanse om treteknologi og trearkitektur til Norge

Verdens største og viktigste konferanse for treteknologi og trearkitektur «World Conference on Timber Engineering» kommer til Norge i 2022. WCTE arrangeres hvert andre år, og er verdens ledende forskningsforum og det mest prestisjefylte internasjonale arrangementet innen trekonstruksjoner. WCTE tiltrekker seg forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, leverandører og produsenter fra hele verden.

- I skarp konkurranse med andre nasjoner og byer ble Oslo valgt som vertskap for konferansen i 2022. Det er derfor en stor ære for Norge å arrangere WCTE2022 på vegne av alle de norske undervisnings- og forskningsinstitusjonene som utdanner arkitekter og ingeniører og arbeider med kunnskap om tre, forteller Knut Werner Lindeberg Alsén som er prosjektleder for både WCTE og Den nasjonale konferansen for trearkitektur. Han forteller at professor Anders Q. Nyrud ved NMBU, som også er styreleder for arrangementet, vil presentere WCTE under den nasjonale konferanse for trearkitektur.

Ved sankthanstider i 2022 skal Oslo være vertsby for konferansen.

Gode studentprosjekter og gratis adgang

Også i år vil studenter fra BAS, NTNU og AHO presentere prosjekter der bruk av tre spiller en hovedrolle. Alle studenter har gratis adgang på konferansen, men må melde seg på (www.trearkitektur.no)

Om Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Dato: Onsdag 13. november 2019

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Den nasjonale konferansen for trearkitektur arrangeres i år for 7. gang. Den retter seg spesielt mot arkitekter og arkitektstudenter. Konferansen har blitt den viktigste møteplassen for samtaler omkring utvikling av trearkitektur av høy kvalitet som på en bevisst måte utnytter ny treteknologi, nye konstruksjonsprinsipper og nye produksjonsmetoder. Viktige målgrupper for konferansen er derfor også rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien, i tillegg til offentlige myndigheter og FoU-miljøer.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og TreFokus.

 

Les mer om konferansen: www.trearkitektur.no