SørkedalenUH.jpg

Overflatebehandling, aldring og holdbarhet.

– Når det gjelder utendørsprodukter er naturligvis væraldring et viktig aspekt. Den viktigste testen i bedømmelsen er naturlig væraldring, som Treteknisk utfører på sitt forsøksfelt i Oslo-marka. Ifølge standarden bør det testes i 12 måneder, men anbefalt tid er minst 24 måneder. Dette gjelder spesielt malingsprodukter som vanligvis har betydelig lengre vedlikeholdsintervaller enn transparante produkter som beis, sier seniorforsker Ulrich Hundhausen ved Norsk Treteknisk Institutt.

– Kunstig væraldring i såkalte QUV kamre der produktene utsettes for kunstig regn og UV-stråling tar bare 12 uker, men kan aldri erstatte den virkelige påvirkningen ute fullt ut. Det er likevel et godt redskap hvis man inkluderer kjente produkter som referanse. Det er imidlertid ikke mulig å gi en tydelig sammenheng mellom antall sykler i QUV og måneder/år i praksis.

I tillegg til standardtestene utføres en rekke utviklings- og forskningsprosjekter med temaer som svertesoppmaling, brannmaling basert på mikrofibrillert cellulose eller væraldring av brannbeskyttelsesmidler på kledning.

En av testene som pågår her nå er med et malingprodukt der svertesopp inngår i produktet. Produktet er utviklet med tanken «if you can´t beat them, join them».  Det er østfoldbedriften Svenneby Sag som er prosjekteier.

– Her er det blandet inn svertesopp i malingen som fungerer som naturlige pigmenter som fornyer seg fortløpende og gir dermed en selvreparerende malingsfilm. Den danner melanin og beskytter seg selv og treoverflaten samtidig som den beholder fargen. Fargevalget er litt begrenset, smiler Hundhausen: - man kan velge mellom, svart og gråsjatteringer, men produsenten eksperimenterer med enkelte andre farger avhengig av sopptype.

Hundhausen viser også fram en prøve med en karbonisert, dvs. brent overflate som er utsatt for regn og UV-bestråling og hvilken virkning dette har på effekten den karboniserte overflaten er ment å gi.

Arkitektkontorer eller byggherrer kan her få testet ut hvordan produkter reagerer over tid for å se om det arkitektoniske uttrykket blir som forventet.

 

alt

Seniorforsker Ulrich Hundhausen forsker blandt annet på svertesopp som overflatebehandling av kledning.

Europeisk forskning

Treteknisk deltar i ulike forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

– I klimakammeret her har vi nylig avsluttet en test i det pågående europeiske forskningsprosjektet BuiId-in-Wood om hvordan ulike typer overflatebehandling påvirker trevirkets evne til å balansere fuktigheten i inneklima og hvordan ventilasjonen kan justeres i forhold til dette, sier Hundhausen og åpner døra inn til et to-roms klimakammer der testen nå demonteres.

Hundhausen har også ansvaret for mikroskopilabben ved instituttet. Her kommer det ofte inn reklamasjonssaker til vurdering. Om overflatebehandlingen for eksempel blærer så skal de her finne ut hvilket strøk som har for dårlig heft. Er det grunningen som slipper treet? Eller er det dårlig heft mellom de ulike strøkene?

Alt i alt utfører Norsk Treteknisk Institutt en rekke ulike oppdrag for kunder og ulike forskningsprosjekter.

Knut Randem