SorkePOF.jpg

Den eldste prøven med impregnert tre i forgrunnen er fra 1968. I bakgrunnen stativer for test av overflatebehandlinger.

Praktisk test av trebeskyttelse

På et testfelt i utkanten av Oslomarka følger Treteknisk ulike typer impregnering år etter år og tiår etter tiår. Den eldste prøven er fra 1968 og kan fortsatt trekkes opp av jorda.

Miljøkravene til impregnering er strenge, og biocidene er underlagt en felles europeisk godkjenning. Norsk Treteknisk Institutt deltar i dette arbeidet med flere testfelt. I tillegg påtar instituttet seg oppdrag med å teste bestemte produkter.

- Testfeltet i Oslomarka grenser til jordbruksområder, og byr på én type soppflora. Et samarbeid med de andre nordiske landene gjennom Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) sikrer variasjon i soppfloraen og ytre påvirkning på trevirket. Disse ulike erfaringene blir så samkjørt, forteller forskningsleder Per Otto Flæte.

alt

En gang i året må forskningsleder Per Otto Flæte og kollega Morten Damm gå gjennom flere tusen prøver for å bedømme hvordan ulike impregneringer beskytter trestavene.

På prøvefeltet er flere tusen prøver stukket i jorda etter et nøye overvåket mønster av typer, dimensjoner, behandlinger og alder. I tillegg til impregneringsmidler testes blant annet naturlig holdbarhet til kjerneved av en rekke treslag og ulike typer modifisert tre. Hver høst går Flæte og kollega Morten Damm over hele feltet, trekker opp hver enkelt prøve og bedømmer eventuell nedbryting på en skala fra 1 til 4. Når prøven brekker ved et lett kakk, fjernes den.

De årlige vurderingene kan virke subjektive, men følger en mal slik at de skal bli så objektive som mulig. Vurderingene registreres i et dataprogram. På den måten kan man følge ulike treslag og ulike impregneringsmidler gjennom mange år. Det gir verdifull informasjon om holdbarheten på ulike kombinasjoner.

– Mange av testene gjennomføres i jordkontakt, og det er særlig viktig når produktene skal benyttes i miljøer med høy råterisiko og store krav til sikkerhet, eksempelvis kraftledningsstolper. Treteknisk tester ut nye alternativer til kreosotimpregnerte kraftledningsstolper på to egne testfelt. Det ene testfeltet er lokalisert på Østlandet og det andre er lokalisert i svært fuktige omgivelser på Vestlandet.

– Det tar minst fem år å teste ut et nytt produkt som skal brukes i jordkontakt. Det er egentlig kort tid for noe som skal vare i flere tiår, så det blir ofte lagt inn sikkerhetsmarginer. Så lenge et produkt finnes i markedet, skal det foreligge oppdaterte testresultater.

Testing av trebeskyttelse og naturlig holdbarhet må være tilpasset sluttbruken. Mange av testene vi benytter er standardiserte. Vi har også utviklet våre egne tester for å evaluere hvor godt trematerialer som benyttes utendørs kan motstå sprekkdannelser og en egen test for skjult innfesting av terrasse- og kledningsbord.

alt

På et eget område er det montert prøver av terrassebord med ulike dimensjoner, behandlinger (impregnering, modifisering, kjerneved) og ulike typer innfesting. I alt er det 17 varianter. 

I tillegg har Treteknisk to prøvefelt for terrassebord i hagen utenfor kontoret i Forskningsparken. Den ene terrassen har jordkontakt, mens den andre er lagt oppå en konstruksjon uten jordkontakt.

- Det er egne tester for utvendig trekledning. Flere av prøvene du ser her er oppdrag for produsenter, sier Flæte og peker mot de loddrette og skråstilte veggene med ulike prøver. Disse har engangsbehandlinger eller overflatebehandlinger.

Knut Randem

Publisert 21. juni 2021