Sensorboks på vei inn i UV-tørke.jpeg

Sensorboks på vei inn i UV-tørke.

Prosjekt NorFremDør er ferdig – fremtidens innerdør

Treteknisk har siden 2020 jobbet med prosjektet NorFremDør for Nordic Door AS om utviklingen av fremtidens innerdør for bruk i nordisk klima.

Samarbeidet har vært positivt for begge parter.

Nordic Door fikk støtte til dette innovasjonsprosjektet av Innovasjon Norge, og Treteknisk ble valgt som rådgiver og forskningspartner for produksjonsforbedring, produktutvikling og teknisk og miljømessig valg av materialer.

Prosjektets overordnete mål var utvikling av en innovativ og formstabil høykvalitets ramtredør med markedsledende lavt klimaavtrykk som er optimalisert til bruk i nordisk inneklima. Denne utviklingen skulle gi Nordic Door markedsfortrinn og styrke bedriftens konkurranseevne slik at den blir foretrukken leverandør av dører innen offentlig sektor. Et videre mål med prosjektet og produktutviklingen var å få til en samfunnsmessig gevinst gjennom lengere levetid for døren, bedre funksjonalitet og mindre tid til vedlikehold.

alt

Prosjektets begynnelse

Nordic Door har en egen reklamasjonsdatabase som ble brukt som utgangspunkt for å kartlegge utfordringer for dører etter montering hos kunde. De viktigste reklamasjonsårsakene ble gjennomgått og identifisert. Arbeidet med det første prosjektmålet viste at forekomsten av reklamasjoner var uavhengig av hvor i Norden dørene brukes.

Det beste ramtrematerialet

Ved hjelp av laboratorietesting bidro Treteknisk til å finne et trebasert ramtremateriale som skulle gi økt dimensjonsstabilitet til en dør sammenliknet med ramtrematerialet som ble brukt i Nordic Door AS sine dører opprinnelig. 

 

Bildet viser klimatest av ulike dørbladkonfigurasjoner.

Maling med lavere miljøavtrykk

Videre har Nordic Door valgt en maling med mindre miljøavtrykk og fikk installert en ny malingslinje. Treteknisk dokumenterte deretter forholdene i tørken. Resultatene ga Nordic Door en god pekepinn på videre forbedringsmuligheter i malingslinjen. 

alt

Sensorboks på vei inn i UV-tørke.

Klimalogging i produksjonslokalene

Det er viktig at fuktigheten i trebaserte dørkomponenter er så likt som mulig når en dør produseres, slik at den får god formstabilitet i bruk. En forutsetning for det er at klimaet og klimasvingninger i de ulike delene av lagrings- og produksjonslokaler gjennom et år er kjent. Treteknisk bisto derfor Nordic Door i arbeidet med å få på plass et fjernavlesbart system til monitorering av klimaet i fabrikklokalene. Resultater fra klimamålingene ble brukt for å identifisere gode tiltak til oppgradering og endring i lokaler og rutiner. 

Utfordring med trykkmerker

Treteknisk bisto Nordic Door med å implementere en metode for simulering av trykkbelastning på dørene under lagring, for å avklare mulige behov for endringer i lagringsregimet. Resultatene førte til reduserte kostnader knyttet til mellomlagring i produksjonslokalet.

alt

Undersøkelse av trykkmerker.

Effekten av emballasje

Forskjellige emballasjevarianter har forskjellige effekter på mikroklimaet i produktpakker. Ved hjelp av små loggere som ble lagt i produktpakkene ble det samlet inn klimadata for å sammenlikne og tallfeste emballasjens påvirkning på inneklimaet i produktpakkene. Dette er viktig fordi den relative fuktigheten i en produktpakke igjen påvirker trefuktigheten i dørene. 

Videre samarbeid 

Selv om dette prosjektet nå er avsluttet, vil Treteknisk gjerne bidra videre til produktutviklingen hos Nordic Door. Samarbeidet har vært positivt for begge parter: Bedriften har kunnet benytte seg av den brede kunnskapen som er tilgjengelig hos forskningsinstituttet, og Treteknisk har fått et innblikk i en nokså komplisert produksjonsprosess. 

Og nytten fra prosjektet er ikke begrenset til det som sto i søknaden: Allerede har dialogen rundt miljøpåvirkning bidratt til økt forståelse og kunnskap hos Nordic Door, som nå er bedre rustet til å svare på markedets økende krav til miljødokumentasjon. 

– For Treteknisk sin del har dette vært et spennende prosjekt å følge. Vi har utstyr og kunnskap til å bistå med utvikling av produksjon og produkter fra før av, men har også gjort oss nye erfaringer underveis, avslutter Karl-Christian Mahnert, seniorforsker og ansvarlig for NorFremDør-prosjektet hos Treteknisk. 

alt

Avtrekkstest på kantlist.

alt​​​​​​​


​​​​​​​Nordic Door er Norges største dørprodusent og totalleverandør av dører, med et av landets største utvalg av dører og tilbehør på lager.

De leverer et bredt utvalg av både klassifiserte og uklassifiserte inner- og ytterdører i høy kvalitet, til Skandinaviske hjem og næringsbygg. «Kort fortalt, vi leverer det meste innen dører!»

Nordic Door har sitt hovedkontor og dørproduksjon i Lyngdal, og et ekspresslager (Quick lager) i Kristiansand. De har også salgskontor i Danmark og Sverige, egen karmfabrikk i Litauen samt produksjon av kontorvegger i Sverige.

De har en historie tilbake til 1990-tallet og har i dag 150 ansatte som hver dag jobber med utvikling og forbedring for å bli det trygge valget.

Kontaktperson